#14 Livet i havet

Alt livet på jorda er avhengig av havet. Temperaturen, kjemien, strømningene og livet i havet er det som driver de globale systemene som gjør det mulig for mennesker å leve på jorda. Over halvparten av oksygenet vi puster inn kommer fra havet, og siden 1970 har havet tatt opp mer enn 90 % av overskuddsvarmen fra global oppvarming. Uten havets opptak av menneskeskapt CO2 ville jordas gjennomsnittlige temperatur vært to grader høyere enn i dag.

I Kristiansand har vi mye kyst og fjord å ta vare på, vi er en havnekommune og mange lever av å arbeide med fiske og skipstrafikk. En del av avfallet vi produserer havner på avveie både på land og i vann. Dette utgjør en trussel for dyrelivet, økosystemene og høsting av de levende ressursene i havet. Plastavfall er det største problemet.

Noe av det som gjøres i Kristiansand

Hva kan du gjøre?

  • Ikke kast ting i toalettet. Tiss, bæsj og dopapir er alt som skal i do.
  • Velg bærekraftig sjømat, se etter godkjente sertifiseringer. 
  • Minimer forbruket av plast, særlig engangs-produkter. 
  • Sørg for at søpla di havner på godkjent avfallsmottak, og plukk gjerne søppel som du finner i naturen.
  • Velg miljøvennlige vaskemidler, såper og andre hygieneprodukter.
  • Søk kunnskap om bærekraft og bærekraftsmåla. For å kunne ta gode valg og leve bærekraftig trengs det kompetanse.

Publisert: 26. august 2022 12:52
Oppdatert: 4. desember 2022 19:57