Om oss

Frivillighetsenheten

Frivillighetsenheten skal støtte og tilrettelegge for god samhandling mellom kommunen og frivillige organisasjoner, lag, foreninger og ideelle organisasjoner. Enheten har oppfølgingsansvar for kommunale- og organisasjonseide frivilligsentraler.

Enheten gjennomfører møter og treffpunkter på tvers av kommunal og frivillig sektor, følger opp henvendelser fra uorganiserte frivillige og frivillige lag og foreninger, og jobber med tilskuddsforvaltning.

Frivillighetsenheten har oppfølgingsansvar for å sikre at de overordnede målene med Frivillighetens år 2022 blir nådd i Kristiansand kommune.

Publisert: 7. februar 2022 18:40
Oppdatert: 13. februar 2022 15:44