Frivillighetens år 2022

I den statlige frivillighetsmeldingen fra 2019 ble det vedtatt at 2022 skulle være frivillighetens år. Dette året skal fremheve frivilligheten som hjørnestein i den norske samfunnsmodellen. Iløpet av året skal lag, foreninger, organisasjoner, frivilligsentraler og kommuner sette søkelys på frivilligheten og vise frem mangfoldet av aktiviteter og arrangementer som skjer på frivillig basis. 

Overordnede mål for frivillighetens år er

  • Økt deltakelse
  • Økt mangfold
  • Økt synlighet

Å være frivillig er en flott måte å bidra til samfunnet, lære nye ting og få nye venner. Og det er veldig mye forskjellig man kan gjøre som frivillig! Det finnes 100 000 lag og foreninger i Norge, og de driver med alt fra idrett til humanitært arbeid til kultur til lokalsamfunnsarbeid.

I løpet av 2022 skal hele Norge feire frivilligheten - landets største lagarbeid - og få enda flere med på laget.

Vi gleder oss til et helt år i frivillighetens tegn!

Frivillighetens år 2022

Publisert: 21. april 2022 11:51
Oppdatert: 21. april 2022 14:47