Lærere fikk ny inspirasjon om miljø og klima

23 engasjerte lærere fra hele Kristiansand deltok på inspirasjonssamling for klima og miljø i skolen, på Geitmyra matkultursenter for barn. De fikk blant annet høre erfaringer fra å arrangere miljøuke og strandryddingsaksjoner, og fikk jord under neglene da de prøvde seg på å lage frøbomber.

Samlingen var lagt til Geitmyra, som er en ideell organisasjon som driver med undervisning om sunn mat og matglede. Kristiansand kommune kjøper tjenester fra Geitmyra og mange elever er hvert år innom Geitmyra for å lære om kystkultur, sjømat og dyrking gjennom praktisk læring. Derfor var det relevant for lærerne å få en samling her for å få ny inspirasjon til hvordan de kan gjøre klima og miljø til en del av skolehverdagen.

Kunnskap til den oppvoksende generasjonen

Anne Line Gangså Tørresen rådgiver i miljøvernenheten jobber med å tilrettelegge for å ha mer klima og miljø i skolen, og var veldig fornøyd med inspirasjonssamlingen.

 – Foredragsholderne var så flinke, og det var gøy å se hvordan lærerne sugde til seg praktiske tips og råd for hvordan de kan gjøre det på sine egne skoler.

Eivind Eikeland kommunalsjef for oppvekst fag og utvikling i Kristiansand kommune innledet dagen og la vekt på hvor viktige skolene er for klima- miljøarbeidet i samfunnet på grunn av sin viktige rolle i lokalsamfunnet. 

- Vi må jobbe sammen om klimaarbeidet i hele kommunen, dette er ikke noe området by- og stedsutvikling kan gjøre alene, oppvekstområdet må være en del av det. Jobben som gjøres i skole og barnehage er kanskje den aller viktigste, slik at den oppvoksende generasjonen har kunnskapen de trenger for fremtiden. Det å jobbe med klima og miljø er også en måte å skape en mer praktisk relevant og meiningsfull skolehverdag for barna.

Miljøuke for hele Finsland skole

Finsland skole har i år gjennomført sin helt egne tverrfaglige miljøuke for alle elevene, og rektor Harald Bjoran var invitert til inspirasjonssamlingen for å dele erfaringene. De engasjerte elevrådet, FAU og alle lærere til å planlegge. En hel uke ble satt av, der timeplanen ble løst opp, og alle timer ble brukt til klima- og miljøtema.

I løpet av uka fikk elevene besøk av en rekke ressurspersoner som blant annet ingeniørvesenet fra kommunen som fortalte om bilparken, eiendom som fortalte om energiøkonomisering, politikere, Fikselauget, Klimaalliansen, Grønt flagg og de gjennomførte klesbyttedag.

Bjoran kunne engasjert fortelle om hvordan alle de inviterte ressurspersonene stilte opp med utstyr og spennende praktiske og teoretiske foredrag. Særlig vellykka var det da de sendte 45 elever ut for å plukke søppel.

- De kom tilbake med 260 kg søppel etter 45 minutters plukking! Det hadde vi ikke forventa på et sted som Finsland. Elevene fikk opplevelsen av å være med på å redde verden!

Noen av de viktigste tipsene han kunne dele var at det er viktig å lete etter de gode ressurspersonene som kan snakke til barn, være nøye med logistikken, og ha en god, lang lunsjpause hver dag.

1500 elever, ei uke, tre tonn plast

Jan Petter Lindland fra Lindesnes kommune kunne fortelle om et lignende prosjekt, der de gjennom en uke sendte 1500 elever ut i skjærgården for å plukke plast. På ei uke plukka elevene 500 sekker, nærmere 3 tonn, plast i skjærgården i Lindesnes. Også prosjektet i Lindesnes fant suksessen i å være tverrfaglig. Prosjektet var et initiativ fra politikerne som stilte krav til at elevene skulle plukke plast, og at alle fag skulle være med på det. Ungdomstrinnet har allerede gjennomført sin prosjektuke, og alle 9.klassinger fikk reise ut med båt til øyene i kommunen, og laget filmer og kunst i etterkant. En viktig drivkraft i prosjektet ble å bygge opp prosjektet rundt kompetansemålene, og engasjere alle lærere i å finne oppgaver som gav elevene mulighet til å bruke kunnskapen fra den praktiske utedagen, videre i prosjektuka.

- Det var så viktig at barna fikk komme ut og kjenne på hvordan ting faktisk fungerer, og lærerne så et helt annet engasjement og interesse hos elevene da de kom tilbake til skolen. Elevene var så flinke at lærerne nesten ble overflødige i det videre arbeidet.

Noen viktige lærdommer fra prosjektet var å kommunisere godt med politikere og aktører som kunne bidra med ressurser, ha god logistikk på frakt og sikkerhet ute på sjøen og ha passe lange økter med søppelrydding slik at elevene ikke ble lei. Konkurranser om å finne den eldste tingen og tingen som hadde reist lengst, med pizza som premie, skapte også mye motivasjon.

Ønsker hager og dyrking i skolegårdene

Glenn Austegard, enhetsleder for landbruk og friluftsliv fortalte om Kristiansand kommunes skolehageprosjekt. De har engasjert en prosjektmedarbeider til å bidra til å etablere tre skolehager, holde kurs og nettverk for skoler som ønsker å lære mer, og det skal lages en strategi og handlingsplan for skolehager i kommunen.

- Over tid håper vi at det skal kunne etableres skolehager hos alle skoler som ønsker det, forteller Austegard.

Aenne Ramm fra Areal og transport i kommunen jobber blant annet med å engasjere folk til å sykle mer. Hun presenterte Beintøft, som er en konkurranse for skolene, der elevene skal gå eller sykle mest mulig til og fra skolen. De beste skolene kan vinne 10 000 kr og 5000 kr.

La det blomstre i grøfta

Nicolai Brenna Ertzeid fra Geitmyra stod for deilig fiskesuppe med lokale råvarer på inspirasjonssamlingen. I tillegg fortalte han om hvordan Geitmyra dyrker grønnsaker sammen med elevene i pallekarmer, hvilke arter som egner seg og hva som er viktig å huske på. Lærerne fikk også prøve å lage frøbomber, en praktisk øvelse som lett kan gjenskapes i klasserommet. Frøbombene er små kuler av leire, jord og frø som barna kan kaste fra seg et sted der det trengs litt mer blomster til bier og humler.  Frøene var av typen «humleblanding» med norske arter som passer i norsk flora. Leira var viktig for at ikke fugler skal spise frøene med en gang, jorda for at frøene skal ha næring. Alle dro hjem med beskjed om å kaste frøbomba bak et busskur eller i grøfta, der det trengs en liten blomsterbombe.

Publisert: 16. mai 2022 12:19
Oppdatert: 12. juni 2022 20:43