Sjekk ditt klimafotavtrykk

Tror du at du  ikke kan påvirke klimagassutslippene? Da tar du feil. Vi har alle mulighet til å redusere klimafotavtrykket vårt ved å ta gode hverdagsvalg. Dersom alle tar gode hverdagsvalg, vil vi sammen kunne endre fremtiden. 

Hva er mitt klimafotavtrykk?

Mange av aktivitetene du gjør fører til direkte eller indirekte klimagassutslipp, altså gasser som bidrar til oppvarming av jorda. Direkte utslipp vil si at aktiviteten fører til et utslipp her og nå, for eksempel at du kjører en bil som slipper ut eksos. Indirekte utslipp skjer andre steder i verden, der varene og tjenestene du bruker er produsert, for eksempel utslippene knyttet til at bilen din blir produsert i Japan. Disse utslippene er større enn de direkte utslippene dine, og kommer gjerne av forbruket ditt. De direkte og de indirekte utslippene dine er til sammen ditt klimafotavtrykk. 

Se hvor mye av en vare eller tjeneste du får for ett tonn CO2. 

Det er flere nettsider som kan hjelpe deg med å beregne klimafotavtrykket ditt. Se for eksempel: 

Test ditt klimafotavtrykk på Enovas nettside.
FNs klimafotavtrykk-kalkulator (engelsk)
Ducky 
Carbon Footprint (engelsk)

Publisert: 21. april 2022 14:31
Oppdatert: 16. november 2022 14:48