Innspillsmøte med Forskningsrådet

Regjeringen inviterer til nytenkning for å inkludere barn og unge

Ansvaret for å inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv er fordelt over en rekke politikkområder, forvaltningsnivåer og samfunnsaktører. Derfor er det avgjørende med et tett samarbeid mellom forskning, høyere utdanning, tjenester, arbeidsgivere, frivillig- og privat sektor for at de skal få en god oppvekst og et godt liv som voksne.

I forbindelse med regjeringens målrettede samfunnsoppdrag «Inkludering av barn og unge» er det satt ned en operativ gruppe ledet av Norges Forskningsråd. Gruppen skal «gi råd til departementene om hvordan samfunnsoppdrag bør utvikles videre. Bred involvering av alle relevante aktører er viktig.»

På Levekårskonferansen 29. november inviterer Forskningsrådet til et møte for å få innspill til utformingen av samfunnsoppdraget. Møtet er for fagfolk, forskere, næringsliv, frivillighet og andre aktører.

Meld deg på innspillsmøtet med Forskningsrådet

Deltakelse er gratis.

Tidspunkt: onsdag 29. november kl. 15.30-17.30

Sted: Hotell Caledonien

Enkel bevertning

Arrangør: Norges Forskningsråd ved Gunnlaug Daugstad og Rita Bergersen

PÅMELDING

Publisert: 15. september 2023 14:39
Oppdatert: 19. september 2023 11:05