Workshop

Kommuner som ønsker å ta Nye mønstre-modellen i bruk er velkomne til en workshop i implementering! Målgruppen er kommuner som er helt i oppstartsfasen og kommuner som har prøvd ut modellen som prosjekt og planlegger implementering i drift.

Tid og sted

Torsdag 30. november kl. 9.00 - 15.00

Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand

Om workshopen

Workshopen bygger på prosessmodellen Quality Implementation Framework, utviklet for å støtte og veilede i implementeringsprosesser. Sammen jobber vi oss gjennom de ulike fasen av en implementeringsprosess, og hver kommune jobber med planlegging av implementering i egen organisasjon.

Kommunene må delta med minst to deltakere som vil ha ansvar for implementeringen av Nye mønstre-modellen. Vi anbefaler at besluttende ledernivå er representer med minst én deltaker.

Lunsj er inkludert.

Quality Implementation Framework er utviklet av Duncan C. Meyers, Joseph A. Durlak og Abraham Wandersman. Oversettelse og utvikling av workshop-verktøy til denne konteksten: Kristine Minafò og Kristine L. Vigsnes.

Kristine L. Vigsnes & Kristine Minafò. Foto Kristiansand kommune

Publisert: 22. august 2023 10:28
Oppdatert: 29. september 2023 15:20