Strømstøtte til bedrifter - kort søknadsfrist - solceller og andre energisparetiltak

Onsdag 7. desember
10:00–14:30
Bølgen bærekraftsenter - Dronningens gate 2
Gratis, men gebyr på kr 200 om man ikke møter opp
Billetter
Type: Seminar om strømtilskudd
Arrangør: Klimaalliansen, Kristiansand kommune, Miljøfyrtårn, Bølgen bærekraftsenter
Språk: Norsk
Rullestoltilpasset WC
Rullestoltilpasset lokale

Regjeringen la nylig fram retningslinjene for den ekstraordinære strømstøtten til næringslivet.

Velkommen til et spennende energiseminar onsdag 7. desember. Her vil du treffe en rekke fagfolk som kan gi tips og råd blant annet om energikartlegging. Det er også satt av god tid til workshop om søknadsprosessen der målet er å være så konkret at du kan trykke på send-knappen innen 11. desember. Deltakelse på seminaret er gratis.

10:00

Velkommen

ved kommunen og kommunalsjef Knut Felberg

Kriterier, veiledere og digitale måleverktøy på energi

Geir Morten Holtan, Miljøfyrtårn

Kommunens arbeid med energisparing og solceller

Marianne Bliksås, Miljøvernenheten og Yngvar Einarsmo fra Byggservice drift i Kristiansand kommune

Andre muligheter og støtteordninger

Jan Urke, Bølgen bærekraftsenter

11:00

Solenergi – bra for både klima og bunnlinje.

Arne Otto Iversen, leder for Klimaalliansen og solentusiast

Hvorfor er produksjon av fersk, hjemmelaget strøm et bra klimatiltak? Her skal det også knuses en seiglivet myte om solenergi.

11:10

Nyttige tips om solenergi

Morten Meier er gründeren av Sun-Net

Sun-Net står blant annet bak Skarpnes takstein med integrerte solceller. I tillegg har firmaet hatt oppdraget med å levere tre fotballbaner med solceller på taket til ASKO i Lillesand. 

I presentasjonen vil han gå gjennom konkrete problemstillinger som:

Løsninger for skråtak og flate tak – paneler og invertere

Hva må vi ta hensyn: Sikkerhet, snø/vindlast, nye/gamle tak

Hvor mye energi kan vi få på ett tak? Kostnader og lønnsomhet

11:30

Gorines – miks av innovative løsninger

Kjell Rune Nakkestad fra KRN Coaching

Matvareprodusenten Gorines åpnet nytt anlegg i 2020 med flere spennende energiløsninger.

Kjell Rune Nakkestad fra KRN Coaching har vært en sentral rådgiver og prosjektleder i arbeidet med planlegging av fabrikken som er lokalisert tett ved E 18. Solceller og egen batteribank er selvsagt på plass – nå står egen industrivinnturbin på programmet.

11:45

Lunsj

12:15

Den midlertidige støtteordningen og mulighetene for inntjening

Otto Randøy er sivilarkitekt og seniorrådgiver tilknyttet Klimaalliansen.

Hva er forutsetningene for å få strømstøtte? Hva kreves av bedriftene? Hva må med i en søknad?

Otto Randøy er sivilarkitekt og seniorrådgiver tilknyttet Klimaalliansen. Han går gjennom kriteriene som vektlegges. Ettersom det er ulike krav som må oppfylles er det dessverre virksomheter som kunne trenge strømstøtte som likevel ikke vil få noe ut av ordningen.

12:30

Lønnsomt prosjekt blir enda mer lukrativt med støtteordning

Torgeir Ulset, Business Dev. Manager, REC Solar Norway.

Torgeir Ulset er Business Dev. Manager, REC Solar Norway. Han vil presentere regnestykket som viser den gode økonomiske avkastningen man kan få med takmonterte solceller på Sørlandet.

12:45

Energikartlegging er et obligatorisk element i søknadene. Hvordan gjøres den? Konkrete tips med eksempler.

Kjell Rune Nakkestad

13:15

Workshop hjelp med utfylling av søknader for deltakerne

Innlederne vil være til stede under hele seminaret. I tillegg vil blant annet fagfolk fra Trade Wind Solar ha stand der det også vil være mulig å hente informasjon.  Under workshopen vil det bli gitt veiledning med utfylling av søknad.

Det vil være en stor fordel om virksomhetene på forhånd har gjort en viss form for energikartlegging. I mange tilfeller kan allerede eksisterende rapportering være til god hjelp – eksempelvis ved å hente ut bedriftens data fra Miljøfyrtårnportalen.

14:30

Slutt

Ønsker du tilsendt gratis infopakke for å være best mulig forberedt er du velkommen til å ta kontakt på post@klimaalliansen.no 

Les mer om strømstøtteordningen.

Publisert: 21. november 2022 10:58
Oppdatert: 25. november 2022 13:34