Uke 6/ 5-11. februar 2024

"En By for Alle - uken" er Kristiansands årlige felles innsats for å fremme arbeidet med inkludering og mangfold.

Både innbyggere og kommunen kommer sammen for å skape noe nytt - for hverandre, for nærmiljøet, for byen, regionen og tjenestetilbudet. Byggingen av en mer økologisk, sosialt og økonomisk bærekraftig kommune skal preges av likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres ståsteder.

Arrangementer

Ingen arrangement funnet.
Se alle arrangementene

Instagram