Velkommen til Demokratiuka i Kristiansand 2.–8. mai 2024!

Demokratiuka består av en rekke arrangementer, møter, seminar og workshops innen kunst og kultur, undervisning, utdanning, forskning og formidling. Målsettingen for Demokratiuka er å gjøre Kristiansand til et senter for debatt og utvikling for å styrke menneskerettigheter, ytringsfrihet og demokrati. Demokratiuka arrangeres årlig i forbindelse med Europakonferansen i Kristiansand. I 2024 er Europakonferansen lagt til mandag 6. mai.

Hovedprogrammet for Demokratiuka er satt sammen av partnerskapet bak Europakonferansen. Det har et internasjonalt format og mål om å tilrettelegge for møter, samtaler og kunst- og kulturopplevelser for å styrke demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet.

Alle typer virksomheter som støtter hovedformålet om å styrke demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet kan melde inn sine arrangement i Demokratiuka.

Tilskuddsordning for Demokratiuka

Kristiansand kommune har en tilskuddsordning hvor det er lyst ut 200 000 kroner som er øremerket arrangementer under Demokratiuka. Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle kulturlivet i Kristiansand. Ordningen skal bidra til profesjonalitet, kvalitet og mangfold i Kristiansands kunst- og kulturtilbud.

Ordningen er direkte knyttet til "Demokratiuka" 2.-8.mai 2024 og det er kun aktiviteter og prosjekter i den uken det kan søkes tilskudd til. 

Søknadsfrist: 15.desember
Total tilskuddsramme: kr 200 000

Les mer om tilskuddsordningen og søk om midler på Kristiansand kommune sin hjemmeside 

Meny

Aktuelt

Se alle aktueltsakene

Arrangementer

Ingen arrangement funnet.
Se alle arrangementene