Demokratiuka finner sted 2.– 8. mai og består av en rekke arrangementer innen politikk og samfunn, kunst og kultur, undervisning, utdanning, forskning og formidling.

Hovedarrangementet er Europakonferansen om demokrati og menneskerettigheter, som arrangeres hvert år på Europadagen 5. mai, i samarbeid med Europarådet.

Målsettingen for Demokratiuka er å gjøre Kristiansand til et senter for debatt og utvikling for å styrke menneskerettigheter, ytringsfrihet og demokrati.

To see the text on this web page in another language

The following applies to all pages within this webpage: You can use the "Select Language" menu in the top navigation bar to translate to another language. If you are using a mobile device or tablet, you will find the language button in the "hamburger menu", the three lines in the top right-hand corner.

Arrangementer

Ingen arrangement funnet.
Se alle arrangementene