Investering i kunst og kultur er kritisk for demokratiet

Onsdag 14. august
11:30–12:45
Dansesalen Munken, Munkegaten 4, 4838 Arendal
Gratis
Arrangør: Kulturredaksjonen
Rullestoltilpasset WC
Rullestoltilpasset lokale
Mağlova Kemer akvedukt

I anledning EU rapporten Culture and democracy - the evidence frontet Kulturdirektoratet v/Kristin Danielsen i Dagsavisen og på Facebook høsten 2023 følgende:

«Når vi investerer i kunst og kultur styrkes demokratiet. […]. Derfor mener jeg at det er på tide å inkludere kultur på listen over samfunnskritisk infrastruktur.»

I rapporten meldes det at "antallet av lokale kulturelle tilbud i et område og omfanget av direkte og indirekte offentlig finansiering av disse henger positivt sammen med graden av kulturelt engasjement og med mønstrene for borgerlig og demokratisk adferd." Investering i borgernes kulturelle engasjement er dermed avgjørende for å fremme aktivt medborgerskap og demokratiet i EU, og i Norge. Deltakelse i kulturelle aktiviteter øker sannsynligheten for å stemme i valg, delta aktivt i samfunnet, og øker samtidig følelsen av tilhørighet til felleskapet.

I kulturmeldingen Kulturens Kraft (2019) leser vi at et fritt samfunn ikke oppstår av seg selv. Vi trenger fungerende felleskap og felles verdier som rettssikkerhet, personvern, ytringsfrihet, tillit, frie medier, markedsøkonomi , eiendomsrett og frivillighet. Institusjonene på kulturfeltet er en del av den bærende infrastrukturen i samfunnet vårt. Dette støttes også opp under i §100 i Grunnloven med infrastrukturkravet som skal sikre at staten aktivt sørger for at ytringsfrihet skjer ved å legge til rette for nettopp dette.

Kulturredaksjonen ønsker å ta en grundig samtale rundt dette temaet. Er det slik at investeringer i kunst og kultur faktisk leder til et styrket demokrati, og i så fall, hvem skal da ta regningen?

Lenke til arrangementet under Arendalsuka finner du HER.

Utdeling av ytringspris

Rett etter debatten blir Stiftelsen Fædrelandsvennens ytringspris «Mot til å si ifra» for 2024 delt ut. Prisen kan deles ut til en enkeltperson, et miljø eller en organisasjon på Agder som har gjort en betydelig innsats for ytringsfrihet, dialog og demokrati, og som med mot har ytret seg i det offentlige rom på en måte som fremmer disse verdiene. Prisen består av kr 10 000 og kunsttrykket «MOT» av Olga Grimsmo Nilsen.

Medvirkende "Investering i kunst og kultur er kritisk for demokratiet": 

  • Hilde Sandvik, Moderator for diskusjonen, mediegrunder Broen.xyz
  • Kristin Danielsen, Direktør Kulturdirektoratet
  • Beate Mjaaland, Kunst- og prosjektansvarlig for AKO Kunststiftelse
  • Danby Choi, Sjefredaktør, Subjekt
  • Einar Duenger Bøhn, Professor i filosofi, Universitetet i Agder

Foto: Mağlova Kemer akvedukt av https://www.pexels.com/@eymen-649388714/ 

Publisert: 17. april 2024 11:28
Oppdatert: 26. juni 2024 15:00