Program

Bruk menti.com for å stille spørsmål til foredragsholdere. Bruk koden 7245 4880 og trykk på "Åpne Q&A".

09:30 - 10:00

Registrering

10:00 - 10:05

Velkommen

Emma Lunden, Konferansier

10:05 - 10:20

Hvordan når vi klimamålene i Kristiansandsregionen?

Arne Thomassen, Fylkesordfører

10:20 - 10:40

Fremtidens kollektivtransport
Når kravet til mobilitet endrer seg 

Ann Sherin Skollevold, Agder fylkeskommune

10:40 - 11:00

Aldersvennlig transport
Erfaringer fra AKT SVIPP

Thomas Ruud Jensen, Agder kollektivtrafikk (AKT) 

11:00 - 11:10

Beinstrekk

11:10 - 11:30

Overgang til nettverkssystem i Trondheim

Martin Buan Øfsti, Atb Trøndelag

11:30 - 11:40

Byvekstavtalen og Kristiansand.
Hvor står vi? 

Jan Oddvar Skisland, Ordfører i Kristiansand kommune

11:40 - 11:55

Still gode spørsmål om kollektivtransport til våre foredragsholdere

11:55 - 12:00

Presentasjon meningsmåling

Konferansier

12:00 - 12:45

Lunsj

12:45 - 13:10

Kjønn og mobilitet
Har menn og kvinner samme bevegelsesfrihet?

Marianne Weinreich, Rambøll

13:10 - 13:40

Next Future mobilitet
Likestilling og inkludering som fremtidens bymobilitet

Sissel Engblom, UrbanIQ

13:40 - 14:00

Still gode spørsmål om bymiljø og mobilitet til våre foredragsholdere

14:00 - 14:15

Kaffepause

14:15 - 14:25

Digital sykkelbefaring Oslo

14:25 - 14:40

Presentasjon av den store sykkelundersøkelsen
Sykling i Kristiansand, Vennesla og Lillesand

Emil Rensvala, Syklistforeningen 

14:40 - 15:00

Sluttdebatt
Bevegelsesfrihet og nullvekstmålet

Publisert: 30. august 2022 22:35
Oppdatert: 29. september 2022 18:03