Bymiljøkonferansen blir arrangert av Areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen (ATP-samarbeidet) 10. oktober på Fylkeshuset i Kristiansand. Konferansen er en del av arbeidet for nullvekst i personbiltransport. Innleggene handler både om utvikling i Kristiansandsregionen og gode eksempler og studier fra andre steder.

Foredragsholdere