Folkeforskning og luftforurensing

Luftforurensingsprosjektet NordicPATH nærmer seg slutten i Kristiansand kommune. Forskningsprosjektet måler luftforurensing i byen vår ved hjelp av sensorer plassert hjemme hos folk, eller på sykler som innbyggere sykler rundt med.

Prosjektet bruker det man kaller folkeforskning. Innbyggere deltar i forskningsarbeid ved å gjennomføre målinger og delta på aktiviteter for å gi innspill til kommunens arbeid med å bedre luftkvaliteten. Dette girforskerne og kommunen økt kunnskap om luftforurensning. I tillegg får innbyggerne ta del i spennende forskning, og blir mer bevisste på sin rolle og utfordringene vi har med luftforurensning. Totalt har rundt 30 sensorer vært i bruk i Kristiansand.

Tidligere snakka vi med Kai Magnus Nymann, som har hatt en sensor på sin garasje på Grim.

- Bevisstgjøring er viktig, fordi det nok er mange som ikke er klar over at vi har så mye forurensing i Norge. Selv har jeg blitt mer bevisst på vedfyring etter at jeg var med på dette prosjektet. Nå er det bare ved som legges i ovnen, mens tidligere kunne jeg finne på å brenne andre ting. Det er først når man erfarer ting selv at man endrer holdninger.

Solvor Stølevik forteller at folkeforskningen har vært lærerik.

- Så langt har vi lært mye av dette prosjektet. Vi har fått bedre oversikt over luftforurensningssituasjonen i kommunen, spesielt når det gjelder forurensning fra vedfyring. Vi har fått mange nyttige innspill fra innbyggere til kommunens videre arbeid med å bedre den lokale luftkvaliteten. Tusen takk til alle innbyggere som har bidratt til gjennomføring av dette prosjektet!

Mer forurensning om vinteren

På Grim, Lund og i Kvadraturen har det vært sensorer på husene til folk, som har målt økninger i svevestøv gjennom begge de siste vintrene.

Målingene viser for begge vintre (des 2020 – feb 21 og des 2021 – feb 22) at nivåene av svevestøv øker særlig på de kaldeste dagene. Siden PM2.5 dannes under forbrenningsprosesser, som for eksempel forbrenning av ved, tyder dette på at innbyggerne i de tre områdene benytter seg av mye vedfyring gjennom den kalde perioden.

Sykkelsensorer

Sykkelsensorene ble delt ut til innbyggere som sykler mye, for eksempel til og fra jobb. Disse måler forurensingen langs sykkelrutene. Dette har ført til mange data om svevestøvnivåer i byen. Under kan du se resultatet av målingene så langt.

Måling ved industrien

I vår ble det også testet ut å bruke sensorer, til å gjøre målinger ved industri på Fiskåtangen, for å vurdere om sensorer kan brukes til å få bedre oversikt over hvordan utslipp fra industri påvirker luftkvaliteten. Velforeningen i området tok kontakt fordi de ønsket å få mer informasjon om luftforurensingen i området. I samarbeid med industrien ble det satt opp sensorer på den offisielle målestasjonen. Resultatene viser at sensorene ikke klarer å fange opp riktig forurensingsnivå, men at de er gode til å fange opp episoder med høyere forurensing. De kan derfor brukes i kombinasjon med andre sensorer som industrien selv har satt opp. Disse sensorene måler bare gjennomsnittsverdier over en måned, og dermed ikke når forurensingen har vært høyest. Det planlegges et samarbeid om dette i høst, der industriens målere og de nye målerne settes ved samme lokasjon.

 

Les mer om prosjektet i nyhetsbrevene under: 

Publisert: 10. august 2022 10:22
Oppdatert: 10. august 2022 11:12