Skal vi bare snakke om det, eller skal vi gjøre noe?

15. februar inviteres ledere, politikere, innbyggere og fagpersonell til en konferanse der vi skal snakke om hva vold og overgrep mot barn fører til og hva vi kan gjøre for å forebygge og hjelpe.

Verdens helseorganisasjon slår fast at vold og overgrep er et folkehelseproblem, og barndomskrenkelser er en ledende årsak til ulikhet i helse. De mest sårbare i samfunnet er i størst risiko, men barn fra alle samfunnslag er berørt. Vi vet at barndommen varer livet ut og i generasjoner

Konsekvensene av en dårlig barndom er synlige i helse- og oppvekstsektorene, i utdanningssystemet og på kommunale og statlige budsjetter. Alle er berørt.

Tid: 15. februar
Sted: KRS live, Elvegata 11, Kristiansand

Om nullvisjonen

I forrige periode vedtok et enstemmig bystyre i Kristiansand en svært viktig og modig visjon; Nullvisjonen mot vold og overgrep mot barn og unge. Dette var historisk og enestående i norsk sammenheng. Agder gikk foran og Kristiansand kommune var først i landet!

Det forrige bystyret sa: «Dette må ta slutt». Nå utfordres det nye bystyret sammen med Kristiansand kommunes ledere til å komme frem til: «Slik skal vi gjøre det».

En visjon får først verdi når den fylles med innhold. Vi trenger konkrete tiltak som gir bedre forebygging og hjelp til barn og familier. Kvaliteten på tiltak er avhengig av gode rammebetingelser for de ansatte som jobber med vold- og overgrepsproblematikk.

I februar behandles en ny handlingsplan for å oppfylle Nullvisjonen. I den forbindelse arrangeres konferansen Trygg sammen for at nullvisjonens retning kan settes på agendaen, og ledere og politikere kan møtes og snakke om hvordan vi sammen skal gjøre det.

Noen foredragsholdere

Anna Luise Kirkengen

Anna er  professor emerita, dr. med og seniorrådgiver ved Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.

Anna Luise Kirkengen har skrevet flere bøker, en rekke bokkapitler og mange artikler om sammenhengene mellom belastende erfaringer og utvikling av kompleks sykdom. Hun foreleser for studenter og fagpersoner på alle utdanningsnivåer i alle helsefag og for psykologer, tannleger, jurister, lærere, prester, diakoner, politi, spesialpedagoger, sosionomer og familieterapeuter i Norge, de nordiske land og England.

Birgit Valla

Birgit Valla er utdannet psykolog fra NTNU og er spesialist i klinisk psykologi (barn og ungdom). 

Hun har lang erfaring med å holde foredrag og undervisning på konferanser og seminarer innen psykisk helsefeltet, og har skrevet flere artikler, kronikker og avisinnlegg. I tillegg har hun gitt ut to bøker; "Videre - Hvordan psykiske helsetjenester kan bli bedre" og "Hjelp som hjelper. Psykisk helsetjeneste med lav terskel". 

I 2016 fikk Birgit Psykologprisen, utdelt av Norsk Psykologforening, for hennes innsats i Stangehjelpa og for å ha utfordret myndigheter og stilt spørsmål. Hun har også mottatt "Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern" for 2021.

Ane Ugland Albæk

Ane jobber som førsteamanuensis og postdoktor ved institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder. Hun er organisasjonspsykolog med doktorgrad i klinisk psykologi fra Universitetet i Bergen.

Ane forsker på avdekking av vold og overgrep mot barn og på emosjonell belastning hos profesjonsutøvere. Hun har utviklet en videreutdanning om dette temaet og har en rekke vitenskapelige publikasjoner om emosjonell belastning og om vold, overgrep og traumer.

Ane har også lang erfaring med undervisning, opplæring og veiledning av profesjonsutøvere og ledere som arbeider med mennesker i utsatte livssituasjoner.

Noen relevante avissaker