Folkets klimadugnad

Også i år har bystyret bevilget penger til Folkets klimadugnad. I år er det totalt 700.000 kroner i søknadspotten. Summen er fordelt på 450.000 til generelle klima- og miljøtiltak, og 250.000 til tiltak mot marin forsøpling.

Folkets klimadugnad skal oppmuntre til lokalt initiativ, engasjement og samarbeid for en bærekraftig utvikling. Ordningen henvender seg i første rekke til enkeltpersoner, ikke-kommersielle organisasjoner, lag og foreninger som ønsker å bidra i klimadugnaden. Du kan søke om støtte fra Folkets klimadugnad til arrangementer under Miljøuka, og ifjor fikk blanta annet Geitmyra, Bølgen Bærekraftsenter og Kvadraturforeningen støtte.

Tilskuddsordningen har særlig fokus på følgende tre mål:

  1. Kristiansand er et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn med 80 % lavere klimagassutslipp i 2030.
  2. I Kristiansand oppnår kommune og innbyggere mer med mindre ressursbruk.
  3. Kristiansand tar vare på naturen og sikrer naturmangfoldet og kulturlandskapet.

Her kan du lese mer om hva du kan søke om, og søke om støtte. Søknadsfrist 14. mars, og søknadsrunden åpner 1.2.2024.

Publisert: 1. februar 2024 12:05
Oppdatert: 1. februar 2024 12:10