Fra plastavfall til plastblekksprut!

Workshop om plastforurensing i vannmiljø resulterte i en kunstnerisk plastblekksprut! Den stilles ut i Rådhuslvartalet under Miljøuka.

15. mai arrangerte Kristiansand kommune, Kristiansand Kunsthall og Kristiansand folkebibliotek, en workshop for tenåringer om plastforurensning. I løpet av samlingen laget deltakerne en blekksprut av plastavfall. Arrangementet, som er en del av Miljøuka i Kristiansand, hadde som mål å rette oppmerksomheten mot problemet med plastforurensing i vannmiljøet.

Workshopen var ikke bare en kreativ prosess, men også en læringsopplevelse, hvor unge deltakere fikk innsikt i de alvorlige konsekvensene av plastforurensning. De lærte å resirkulere plast på en kreativ måte og å omgjøre den til kunst, samtidig som de forsto viktigheten av å ta vare på miljøet.

Slike initiativ har en viktig funksjon i å fremme miljøbevissthet blant den oppvoksende generasjon. Problemet med forurensning av vannressurser blir stadig mer akutt, og lignende arrangementer hjelper unge mennesker med å innse at hver og en av oss kan bidra til å beskytte planeten.

Å holde slike workshops er et skritt mot en renere og grønnere fremtid. Det er viktig at vi alle forstår vår rolle i denne prosessen og streber etter å redusere bruken av plast i hverdagen.

Blekkspruten stilles ut under Miljøuka i Rådhuskvartalet. Mer om det her.

Velkommen til utstillingen under Miljøuka!

Publisert: 16. mai 2024 12:39
Oppdatert: 16. mai 2024 14:53