Frivilligbørs 5.mai 2022

Ønsker du å delta på Kristiansands første Frivilligbørs?

Frivilligbørs er et internasjonalt konsept, som legger tilrette for mer og bedre samarbeid på tvers. Her møtes lokale bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter ansikt til ansikt og utveksler ønsker og ideer til samarbeid. I løpet av et par timer skapes nye muligheter, lokale nettverk og konkrete samarbeidsavtaler. Dette er også en flott mulighet for deg som ønsker å bli frivillig. Her møter du mange lag og foreninger som gjerne vil ha deg med på laget.

Det er ikke kjøp og salg av tjenester på en frivilligbørs, og ingen penger er involvert. Derimot skal deltakarene dele på ressurser som kunnskap, arbeidskraft, omsorg, relasjoner, materiell, utstyr, husrom og mye mer. Det er ikke nødvendig med gjenytelser. Det er mulig å tilby og etterspørre fritt, og å komme i kontakt med folk. Samarbeidsavtaler som inngåes på en Frivilligbørsen handler om å dele ressurser. Det kan avtales at begge parter gir og får av hverandre, eller at kun den ene parten gir til den andre.

Frivilligbørs Kristiansand er en møteplass, og er ikke part i avtaler som inngås. Deltagerne har selv ansvar for avtalene de gjør på frivilligbørsen.

Hilde Hummelvoll er klar som konfransier for Frivilligbørs Kristiansand. 

 

 

Program


16.30-17.30

 • Velkommen 
 • Mingling & mat
 • Plakatverksted

17.30-17.45

 • Børsen åpnes

17.45-18.45

 • FRIVILLIGBØRS

18.45 – 19.00

 • Avslutning ved Børs-rådet

 

Hva er Frivilligbørs?

Ressurser man finner på Frivilligbørs

 • Kloke hoder
 • Nyttige never
 • Varme hjerter
 • Gode forbindelser
 • Festligheter
 • Ting og tang
 • Husrom

Hvorfor bør næringslivet bli med på Frivilligbørs?

 • La din bedrift bli mer synlig i Kristiansand og vis hva dere har og kan
 • Møt spennende mennesker med andre perspektiver
 • Bygg nettverk og skap nye relasjoner for utvikling og læring
 • Bruk samfunnsnyttig innsats til personalutvikling og teambuilding
 • Vær en støttespiller for frivillig engasjement og gode lokalsamfunn

Hvorfor bør frivillige organisasjoner delta på Frivilligbørs?

 • Vis hva dere brenner for
 • Finn ressurser dere trenger for å gjennomføre aktiviteter, uten å gå veien om å søke tilskudd
 • La andre se ressursene dere har og finn nye samarbeidspartnere
 • Bli sett og nå ut til nye mulige deltakere, medlemmer og frivillige
 • Bygg nyttige nettverk, og lær noe nytt 

Hvorfor bør offentlige virksomheter delta på Frivilligbørs?

 • Finn ressurser som bidrar til at din virksomhet fungerer enda bedre
 • Møt spennende mennesker og bygg nettverk med engasjerte organisasjoner og bedrifter
 • Bidra til et bedre samspill
 • La nye samarbeid bidra til utvikling og læring i din virksomhet
 • Vær en støttespiller for frivillig engasjement og gode lokalsamfunn

Eksempler på avtaler som inngås

 • Et korps får et øvingslokale hos en lokal bedrift mot at korpset stiller på bedriftens julearrangement.
 • Et revisorfirma tilbyr 10 timer med økonomisk kompetanse til en sosial entreprenør mot at den lager et arrangement for teambuilding.
 • Et sykehjem får tilbud om regelmessige rickshaw-turer mot at de tilbyr praksisplasser for innvandrere.

Publisert: 15. mars 2022 12:08
Oppdatert: 9. mai 2022 12:30