Hvem syns du fortjener frivillighetsprisen for 2022?

Hvem syns du fortjener årets frivillighetspris?

Kristiansand kommunes frivillighetspris gis til en person og en organisasjon i Kristiansand som har utmerket seg med frivillig engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte innbygger og lokalsamfunn.

Vi oppfordrer innbyggerne i Kristiansand og  frivillige organisasjonene til å sende inn forslag på kandidater til frivillighetsprisen. 

Forslag sendes på eget digitalt skjema, se boks lenger nede på denne siden.

Forslagene behandles av politikerne i utvalget for frivillighetsprisen, som også er jury.

FRIST FOR Å SENDE INN FORSLAG PÅ KANDIDATER ER 15. JUNI 2022.

Med over 111 000 innbyggere og over 840 frivillige organisasjoner i Kristiansand, finnes det nok noen der ute med et frivilligengasjement ut over det vanlige som fortjener å bli satt litt ekstra pris på?

Blant de innkomne forslagene vil utvalget velge ut en prisvinner for organisasjoner og n for enkeltpersoner. Prisen består av et diplom og et pengebeløp på 25 000 kroner. Prisen overrekkes i forbindelse med den Internasjonale frivillighetsdagen 5. desember eller på et annet velegnet tidspunkt.

Utvalget for frivillighetsprisen består av fire folkevalgte, en fra hvert av følgende utvalg: kulturutvalget, helseutvalget, oppvekstutvalget og by- og stedsutviklingsutvalget.

Disse har fått frivilligprisen tidligere

 • 2021: Redd Barna Kristiansand og Talal Omar Haidar
 • 2020: Søgne Turgruppe og Steinar Monsen  
 • 2019: 7. Kristiansand Sjø speidergruppe og Lise Kristiansen
 • 2018: Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO), Kristiansand
 • 2017: Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps og Arne Hallvard Holte
 • 2016: Redningsselskapet Sør og Torfinn Mæsel og Anne Hilde Ngyuyen (Natteravner)
 • 2015: Bragdøya Kystlag og Helga Langeland
 • 2014: DNT Sør og Jan Gustav Johansen
 • 2013: Odderøyas Venner og Nils Kapstad
 • 2012: Leif Emanuelsen og Elin Wikstøl Andersen
 • 2011: De frivillige omviserne på Stiftelsen Arkivet
 • 2010: Helge Eilert Refsnes

Se den komplette listen med vinnere helt fra 1998 her:

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/innbyggerdialog-og-frivillighet/frivillighet/frivillighetsprisen/ 

Publisert: 8. juni 2022 13:59
Oppdatert: 8. juni 2022 14:02