GrønnPraksis 2023 - med naturen i sentrum

Årets GrønnPraksis-konferanse er vel gjennomført! Vi har hatt en fantastisk konferanse der vi har fått lære fra mange fantastiske foredragsholdere. Hovedtemaet var reThinking Nature, og et gjennomgangstema  var at naturen må ligge til grunn for all politikk.

Erfaringsdeling 

På dag 1 var vi samlet i et stort konferanselokale, og vi fikk en lang rekke med spennende innlegg fra ulike kommuner, bedrifter og akademikere om de beste måtene å gjennomføre et grønt skifte i kommunene. 

Christians Steel fra Sabima sa at "Vi har havna i luksusfella for natur - vi tror vi kan unne oss ting, og at det skal ordne seg senere. Når vi tror at vi kan ofre naturen i mange forskjellige anledninger, bruker vi opp naturen".

Espen Evensen Remfjord fra Asplan Viak oppfordret til kommunene å regne på hvordan vi bruker naturen - det er ikke tradisjon for å regne økonomisk på naturen, men det er viktig å se på regnskapet, og se at naturen har stor verdi!

Nansen Fredssenter og Nasjonalt Villakssenter oppfordret til å bruke mer dialog i naturforvaltningen og tørre å gå videre med tiltak selv om man ikke klarer å bli helt enig.

Trine Schmidt Nielsen  fra Juul Frost Arkitekter i København fortalte om deres prosjekter innenfor "Fremtidens urbane sundhedskultur". I disse prosjektene ser de på de ulike behovene til menneskene og planlegger byarealer utfra dette. Mentale behov, sosiale behov, fysiske behov

Dag Jørund Lønning minnet oss på at en neve med jord inneholder kanskje en trillion levende vesen. Vi må se videre enn bare oss mennesker. Vi må se på naturen som en medspiller - hvordan skjer ting naturlig, kan vi gjøre det likt i samfunnet?

Tale skage Torjussen - fra Asker Kommune fortalte om hvordan de har jobba for å lage kjøpesenteret "Om igjen" der alle butikkene selger brukte varer.

Roy Akselsen fra samarbeidet «Grønne innkjøp» mellom 8 kommuner i Agder, fortalte om hvordan de små kommunene effektivt og med relativt enkle grep kan gjøre grønnere innkjøp. 

Dyppdykk

Dag 2 delte vi oss i flere ulike sesjoner med "dypdykk" inn i utvalgte temaer.

På workshop om omstilling med Karen O'Brien og Ioan Fazey, har vi lært om blant annet å bruke mer dialog i møte med hverandre, og hvordan vi skal komme fra utfordringene til den fremtidige visjonen.

På seminar med KS om sirkulærøkonomi gav Deolitte og KS fortalte oss innblikk i ny veileder for sirkulærøkonomi og de viktigste områdene kommunene kan styre etter. Circular Norway fortalte om sirkulære indikatorer for kommuner. Kommunen har mange viktige tjenester og fra en rapport fremgår at byene står for 2 % arealbruk, 75% ressursbruk, 50% avfall og 67 % utslipp og er derfor viktige handlingsaktører for sirkulær økonomi.

På dypdykket om sirkulær byggebransje fikk vi mange eksempler og løsninger for rehabilitering, fleksible bygg, ombrukskartlegging, ombruk og gjenvinning. For eksempel fortalte Erlend Seilskjær fra FutureBuilt om deres innovasjonsprogram og utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene. Cecilie Bjerke Skjømming v/ Asplan Viak fortalte om et interessant renoveringsprosjekt i Kristinakvarteret i Tønsberg.

Publisert: 8. juni 2023 13:46
Oppdatert: 8. juni 2023 14:07