Miljøverksted for barn: Kunst mot Plastforurensning

19. mai arrangerte Kristiansand kommune i samarbeid med Kunsthallen og Kristiansand folkebibliotek et tegnekurs for barn. Temaet for verkstedet var utfordringene knyttet til plastforurensning i vannmiljøet og hvordan dette påvirker marine dyr. Arrangementet er en del av Miljøuka i Kristiansand, med mål om å rette oppmerksomheten mot problemet med plastforurensning og beskyttelsen av dyrelivet.

Under seminaret fikk barna lære om viktigheten av å sortere avfall og hvorfor det er skadelig å kaste søppel i vannet. Gjennom diskusjoner og visuelle presentasjoner ble det forklart hvordan plastavfall i vannet skader marine økosystemer og dyrearter. Barna fikk også se eksempler på hvordan plast påvirker havet og dets innbyggere, noe som gjorde sterkt inntrykk på dem.

Aktiviteten inkluderte tegning og maling, hvor barna ble oppfordret til å uttrykke sine følelser og tanker rundt miljøproblemene gjennom kunst. Dette ga dem en mulighet til å utforske sin kreativitet, samtidig som de reflekterte over viktige økologiske spørsmål. Instruktørene, som var lærere og kunstnere, var imponerte over barnas engasjement og kreative løsninger på de utfordringene de lærte om.

Inspitrerte til redusert plastavfall hjemme
Deltakerne hadde det ikke bare morsomt, men de lærte også mye om miljøvern. Mange av barna diskuterte ivrig hvordan de kunne bidra til å redusere plastforbruket hjemme og på skolen. Verkstedet skapte en plattform for barna til å diskutere og forstå komplekse miljøspørsmål på en engasjerende og barnevennlig måte.

Ved slutten av verkstedet fikk hver deltaker en liten gave - et sett med fargeblyanter for å oppmuntre til videre kreativitet. Disse gavene var en symbolsk anerkjennelse av deres innsats og engasjement for miljøet. Barna tok stolte med seg sine kunstverk hjem, klare til å dele sin nyvunne kunnskap med familie og venner.

Slike verksteder er uvurderlige for å fremme miljøbevissthet blant de yngste. Ved å kombinere læring og kreativ utfoldelse, hjelper de barna å forstå viktigheten av å beskytte miljøet. Gjennom kunst kan barna uttrykke sine følelser om økologiske spørsmål, noe som ikke bare utdanner dem, men også inspirerer dem til å bli aktive miljøforkjempere i fremtiden.

Arbeid som stilles ut i Rådhuskvartalet under Miljøuka
I tillegg til kunstverkene, skrev deltakerne også miljørelaterte slagord som uttrykte deres tanker og følelser om plastforurensning. Disse arbeidene vil bli vist frem på en utstilling i kommunens lokaler, hvor publikum kan se barnas engasjement og kreativitet i aksjon.

Mer om utstillingen her

Initiativ som dette er viktige skritt mot en bærekraftig fremtid. Ved å utdanne og inspirere de yngre generasjonene, sikrer vi at de vokser opp med en sterk forståelse av miljøvern og en vilje til å ta vare på planeten. Kristiansand kommune, Kunsthallen og biblioteket har vist at samarbeid og kreativitet kan skape kraftfulle læringsopplevelser som bidrar til en grønnere og mer bærekraftig

Publisert: 22. mai 2024 22:00
Oppdatert: 22. mai 2024 22:11