Nyhetsbrev #1 - 23

Logo og teksten: Miljøuka i Kristiansand Bærekraftig sammen 05.-11. juni 2023

Bli med på Miljøuka 2023 fra 5.6 til 11.6! 

Årets hovedtema er “Biolologisk mangfold”. Gjennom et bredt samarbeid med ulike aktører i Kristiansand vil vi vise frem en grønn hverdag. Målet er å skape nye tanker, inspirere og dele kunnskap. Sammen kan vi omstille oss til nye tider! 

Portrettfoto av Lars Verket

Miljøuka i Kristiansand 2023

Miljøuka er lagt til første uka i juni på grunn av markeringen av Verdens miljødag som er 5. juni. 2023 er femte gangen Miljøuka blir arrangert. Uka er en flott mulighet for alle til å profilere seg og dele kunnskap, slik at vi sammen kan bli mer miljøvennlige og bærekraftige. I Miljøuka er det plass til arrangementer, aktiviteter, samlinger, kunstutstillinger eller aksjoner.  

- Vi har kommet i gang med planleggingen, og vil presentere nyheter fortløpende fremover. I mars skal det meste av programmet være klart. Det er også muligheter for å komme med tips til arrangementer, eller melde inn arrangementer som kan passe i Miljøuka. Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med klimarådgiver Lars Verket:  lars.verket@kristiansand.kommune.no  

Skjermdump av nettsiden Bærekraftig Kristiansand

Ny nettside om bærekraft 

Kommunen lanserte i høst en ny nettside som vil vise frem alt det gode som skjer i Kristiansand som bidrar til å nå bærekraftsmålene. Trykk på «Bærekraft» på Kristiansand kommunes nettside, eller gå direkte inn på www.baerekraftigkristiansand.no  

– Det finnes så mye bra engasjement hos innbyggerne våre, men ikke alle vet at de faktisk bidrar til å nå bærekraftsmålene. Vi vil vise fram gode initiativ og løsninger som finnes i kommunen vår, slik at andre kan bli inspirert. Det er ikke kommunen som sitter på alle løsningene for at vi skal nå bærekraftsmålene, og denne nettsida skal vise at alle kan bidra, forteller Elin Osnes Strand som jobber som rådgiver for klima- og bærekraftsformidling i Kristiansand kommune. 

I tillegg til at nettsiden viser frem bærekraftsinitiativer søker den også å informere om bærekraft på en lettfattelig måte. 

Kommende arrangementer 

Den 4. februar skjer det mye i byen. Da er det både Den store reparatørdagen og Noe for deg-marked. 

Bærekraftsmålene 

I høst ble det også laget egne sider for alle Bærekraftsmålene. Her kan du lese mer om hvert enkelt bærekraftsmål, hva kommunen gjør med bærekraftsmålet og hva du kan bidra med. Disse sidene vil bli løpende oppdatert på vei frem mot 2030. 

 

Med ønske om et bærekraftig 2023! 

Publisert: 27. januar 2023 14:38
Oppdatert: 27. januar 2023 15:01