Nytt toppmøte for europeiske ordførere

I år som i fjor blir det kommunetoppmøte under Demokratiuka. Årets arrangement er for spesielt inviterte ordførere og toppolitikere og finner sted i bystyresalen 7. mai.  

Bilde av Øyvind Laderud

Internasjonal rådgiver Øyvind Laderud

Temaet i år er hvordan lokal utvikling kan være et sikkerhetstiltak. Møtet vil blant annet diskutere hvilke utfordringer og muligheter lokale styresmakter har, og da særlig regioner i EU/EØS-land som grenser til land som ikke er med i EU. Hvordan kan lokale styresmakter promotere lokaldemokrati, økonomisk utvikling og inkludering? Et annet viktig tema er hvordan styrke intern og ekstern sikkerhet i østre grenseområdet til av EU. Dette blir sett i lys av sikkerhetssituasjonen i Europa etter Russlands invasjon av Ukraina. 

Relevant og matnyttig

–  I fjor var første gang Kristiansand var vertskap for et kommunetoppmøte med gjester fra Ukraina, Polen og Romania. Gjestene delte egne erfaringer om hvilke utfordringer som er knyttet til å opprettholde tjenester og styring når en kommune er i krise, forklarer internasjonal rådgiver i Kristiansand kommune, Øyvind Laderud. – Det gjorde sterkt inntrykk å høre erfaringene fra en polsk grenseby til Ukraina som plutselig måtte håndtere hele 120 000 flyktninger få døgn etter den russiske invasjonen av Ukraina.

Laderud understreker at den ukrainske ordføreren fra Mykolaiv hadde de sterkeste historiene å fortelle. – Han beskrev hvordan det var å sørge for at kommunen og innbyggerne bidro til å slå tilbake det russiske angrepet vinteren 2022. Han fortalte også hvor krevende det var å sørge for at innbyggerne fortsatt kunne få et minimum av tjenester etter massive ødeleggelser av boligblokker, veier og skoler.

–  Tidligere president i Ukraina, Viktor Andrijovitsj Jusjtsjenko deltar for første gang i år, forteller Laderud. Dette setter en ekstra spiss på årets arrangement.

Nyttig erfaringsdeling

Det at kommunale ledere samlet seg og delte slike erfaringer i 2023 viste seg å være veldig populært. Mange av deltakerne har gitt uttrykk for at de ønsket å komme tilbake til Kristiansand, og derfor lager vi et tilsvarende arrangement i år, sier Laderud.

– Lederne som kommer til Kristiansand har med seg ulik bakgrunn. De kommer fra ulike kulturer der de gjerne også har andre rammer for arbeidet. Uansett oppleves det som veldig nyttig å dele erfaringer og komme sammen i en internasjonal konferanse. Tematikken henger tett sammen med Europakonferansen for demokrati og menneskerettigheter, selve spydspissen i Demokratiuka. Europakonferansen finner sted mandag 6. mai og vektlegger betydningen av internasjonale institusjoner for demokratiet.

– Det er kommunene og deres ledere som er førstelinjen og ryggraden i velferdsstaten ikke minst i krisetider, fastslår Laderud.  Han forteller videre at det i all hovedsak kommer nye nye ordførere og ledere i år.

Bidrag fra Ukraina og Münster

I år kommer blant annet varaordfører i Kherson for å snakke om sine erfaringer. Regionhovedtaden Kherson var den første større byen som ble tatt av de russiske styrkene ved krigens begynnelse byen og var okkupert av russerne til november 22.

– Vi håper også at Borgermester Markus Lewe fra vår vennskapsby Münster har anledning til å delta. Münsters identitet er sterkt påvirket av sin historie som fredsby og byens motto er "toleranse gjennom dialog", fastslår Laderud.

Laderud slår fast at Kristiansand har som målsetning å befeste dette kommunetoppmøtett som et fast innslag i Demokratiuka. – Vi håper med dette møtet at vi klarer å etablere en fast arena der kommunale ledere kan komme sammen for å diskutere og dele erfaringer om lokale myndigheters viktige rolle.

Publisert: 19. mars 2024 14:13
Oppdatert: 30. april 2024 16:50