Sirkulær uke og førjulstid

Vi har kommet til den tiden av året, der innboksen fyller seg opp med reklamer om varehandelens store salgsdag “black friday”. Samtidig går vi inn i mørketida, julebordtida og snart julehøytida. Mange kan kjenne på kjøpepress og fristelser til å handle ting vi egentlig ikke trenger. Om vi klarer å stå imot hastige impulskjøp og unødvendig forbruk blir opp til den enkelte forbruker og trolig størrelsen på lommeboka. Om flere tenker seg om, kan vi kanskje bidra til færre impulskjøp uten mål og mening.

Reparer det du har i stedet for å kjøpe nytt.

Vi må redusere forbruket av ressurser

Nylig lanserte miljøorganisasjonen Verdens naturfond  (WWF) en ny rapport som skal hjelpe Norge til å redusere fotavtrykket, altså overforbruket vårt av økologi, materialer, fosfor, nitrogen, biomasse og klimagasser (www.wwf.no). I Norge har vi et særlig høyt forbruk. Verden må redusere forbruket av disse ressursene med minst halvparten av dagens forbruk (og produksjon). I Norge må vi redusere forbruket med minst 70 %. Om vi ikke følger dette rådet går det ut over planetens tålegrenser.

Det er uoversiktlig og vanskelig for folk flest å forstå hvordan alt henger sammen. Det vi må forstå er at vi må begrense bruken av nye ressurser fra jorda, og ta vare på produkter så lenge som mulig. Vi må reparere produktene så lenge vi kan, og sørge for at materialene kan brukes på nytt gjennom resirkulering, når produktet er oppbrukt.

Vi skal ikke skamme oss, men i stedet bli bevisste og ta mer ansvarlige valg, sa generalsekretær for Verdens naturfond Karoline Andaur under lanseringen av rapporten.

Kan denne sjekklista fungere for deg?

Er du en initiativtaker?

Kanskje du kan være med å skape bevissthet ved å ta initiativ til et klesbyttemarked i din bedrift, studenthjem eller sammen med noen andre i vennegjengen? Det er bra for lommeboka og du kan senke skuldrene før julestria ved å slippe unna litt av handlestresset.

I Kristiansand er det flere virksomheter som kan hjelpe deg å forlenge levetiden til de varene du allerede har. Her er et oversiktskart som er laget av blant annet Framtiden i våre hender. (Forbehold om eventuelle endringer).

Cirkular Monday

Circular Monday  er en årlig kampanje og faller alltid på mandagen før “black friday”. Dato i år er 21. november. Kampanjen vil gjøre folk bevisste på å ta vare på og forlenge levetiden på tingene vi allerede har. For eksempel kan vi spare mange ressurser om vi kan leie utstyr eller klær i stedet for å eie. Cirkular monday har fokus på: 

  • Leie og dele 
  • Reparere og redesigne 
  • ombruke og resirkulere

På nettsiden deres finnes også en database hvor du kan finne aktører i hele verden, også i Norge, som leverer varer og tjenester som kan bidra til redusert forbruk av ressurser.

Vi trenger håndverkere og reparatører

Tradisjonelle håndverkere og reparatører hjelper oss med å forlenge levetiden på produktene våre. Du bidrar direkte til mindre forbruk ved å bruke denne type tjenester, og samtidig er du med på å opprettholde behovet for slike tjenester. På den måten kan disse yrkene overleve, og ungdommer kan velge håndverkeryrkene i framtiden.   

Lavere forbruk er i tråd med bærekraftsmål 12. Det gir bedre utnyttelse av ressurser og råvarer. Vi vil bruke mindre jomfruelige naturressurser som metaller, mineraler og landarealer samtidig tar vi vare på biologisk mangfold og økosystemer.

Vi ønsker alle i Kristiansand en god og sirkulær førjulstid!

Publisert: 21. november 2022 13:54
Oppdatert: 21. november 2022 14:11