Systemendring i praksis - workshop med internasjonalt ledende kapasiteter

Dypdykket i omstilling gir deg innsikt et i to sentrale verktøy (rammeverk) for endring som trekker på både «det vitenskapelige» og «det kreative» potensialet vi alle har.

Portrettbilde av Karen o'Brian

Three Spheres of Transformation rammeverket setter søkelys på samspillet mellom praktiske tiltak, politiske rammer og være grunnleggende ideer. Three Horizons-rammeverket er et verktøy for å gjennomføre en fremtidsprosess som gjennom effektfulle samtaler legger grunnlag for bærekraftig omstilling. Dypdykket er også spesielt egnet for grupper med samarbeide omstillingsprosesser i egen organisasjon eller lokalsamfunn som ønsker å styrke ledelse om samskaping transdisiplinær omstilling (transformation) og «systemendring» i praksis.

Portrettbilde av Ioan Fazey

Karen Karen O’Brien og Ioan Fazey er begge internasjonalt ledende i arbeidet med bærekraftig omstilling. Karen er professor i sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitet i Oslo og knyttet til Forskningssenteret Include. Ioan er professor of Social Dimensions of Environment and Change ved University of York, UK og Director of Strategy for Department of Environment and Geography.  

Publisert: 15. mai 2023 9:40
Oppdatert: 15. mai 2023 12:58