Frivilligbørs 14.03.2024

Torsdag 14. mars
16:30–19:00
Rådhuskvartallet
Gratis
Type: Frivilligbørs
Arrangør: Frivillighetsenheten Kristiansand kommune
Rullestoltilpasset WC
Rullestoltilpasset lokale

Har du lyst til å bli med på en morsom og effektiv nettverksbygging, samtidig som du bidrar til å gjøre lokalsamfunnet enda bedre? Da er Frivilligbørs midt i blinken!

På frivilligbørsen møtes lokale bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter ansikt til ansikt og utveksler ønsker og ideer til samarbeid.

Kvelden starter med serving av mat og plakatverksted. På plakatverkstedet lager man en kort og lettfattelig fremstilling av hvem man er og hva man kan tilby og/eller ønsker seg. Klokken 17.30 starter børsen i gang, og da er det bare å jakte etter mulige samarbeidspartnere.

Alle avtaler som inngås undertegnes av begge parter og registreres av børsnotarene i et eget register over avtaler. Deretter er det opp til partene å følge opp avtalene de har gjort den kommende tiden.

Program

16.30 - 17.30 Plakatverksted og enkel matservering

17.30 - 18.45 Børs

18.45 - 19.00 Børsrådet oppsummerer kvelden og takker for oppmøtet

Kontakt

Heidi Johansen
Spesialkonsulent
Mobil: 48295812
E-post

Publisert: 1. desember 2022 13:12
Oppdatert: 10. januar 2024 11:22