Kur mot klimaapati

Kursholderne Hauk Are Fjeld statsviter fra UiO og Julie Marie Følstad biolog fra UiO.

Tirsdag 4. juni
14:00–15:30
Teateret, Kongensgate 2
Gratis
Arrangør: Kristiansand kommune
Språk: Norsk

I dette kurset gis det gode eksempler på hvordan vi kan motivere elevene til økt interesse for klimautfordringene verden står midt oppe i. Klimakrisen pekes på som en årsak til at ungdom er mindre håpefulle om fremtiden enn tidligere. I løpet av grunnskolen og videregående skole bevisstgjøres mange elever på alvoret rundt krisen. Klima er et tverrfaglig tema som elever har undervisning om i flere fag. Kurset er ment å være en ressurs for lærere og lærerstudenter, men er også åpent for deg som ønsker inspirasjon til å formidle klimautfordringene til venner og familie eller på arbeidsplassen.  

Kursholderne er Hauk Are Fjeld statsviter fra UiO og Julie Marie Følstad biolog fra UiO som er engasjert som «Klimapiloter» i Osloskolen.  

Kursholdere gir innsikt i, og eksempler på, hvordan vi kan motivere elever til å bry seg om klima, uten å gjøre dem motløse. Det vil gis råd om hvordan klimautfordringen kan fremstilles for elever på en oppløftende måte, som gir dem forståelse for hvordan klimakrisen kan løses, uten å legge for mye ansvar på elevenes skuldre. Kurset er også relevant for alle lærere som vil gjøre klimaundervisningen mer positiv. 

Om kursholderne

Hauk Are Fjeld er statsviter fra UiO, med fordypning innen klimaholdninger blant ungdom og hva som former oppfatninger om klima og klimapolitikk. Han har også en bachelor i biologi fra UiO. Gjennom fire år har an arbeidet som Klimapilot i Oslo kommune. Som Klimapilot har han holdt over 500 foredrag om klima for unge, produsert klimarelatert populærvitenskapelig innhold til Instagramkontoen @Klimapilotene, og fått stor erfaring med hva slags kompetanse lærere og skoler trenger når det kommer til klima. 

Julie Marie Følstad har en bachelor i biovitenskap og en master i marinbiologi fra UiO. Hun har jobbet som formidler i Klimaetaten i over to år, hvor hun har holdt foredrag om klima til elever i Osloskolen og produsert klimarelatert populærvitenskapelig innhold til Instagramkontoen @Klimapilotene. Rollen som Klimapilot har gitt henne unik erfaring i hvordan man gir elevene grunnleggende innsikt og forståelse i et tema som for mange kan føles stort, overveldende og abstrakt – samtidig som man vekker engasjement og handlingsvilje. 

I tillegg har Julie jobbet som praktikant ved klimaavdelingen i Miljødirektoratet. Her jobbet hun primært med FNs klimapanel, hvor hun blant annet bidro til å systematisere og formidle hovedfunnene i panelets klimarapporter, som til sammen danner det viktigste vitenskapelige grunnlaget for klimaproblemet. 

Hva er Klimapilotene 

Programmet «Klimaløftet» i Osloskolen vil styrke klimaundervisning mot barn og unge. Som en del av dette programmet, har flere unge og engasjerte foredragsholdere vært ansatt som Klimapiloter. Klimapilotene har gjennom året formidlet klimakunnskap til Osloelever i klasserommene ute på skolene.  

Arrangementet er gratis, og uten påmelding. 

Velkommen! 

Del dette arrangementet:

Publisert: 6. mai 2024 20:21
Oppdatert: 30. mai 2024 10:11