Ørjan Amundsen: Bjørnstjerne Bjørnson i 2024

Søndag 4. februar
Søndag 14. april
Søgne Gamle Prestegård
Gratis

Utstilling 04.02.-14.14 med Ørjan Amundsen!

Åpning søndag 04. februar kl. 14!

Ørjan Amundsen ønsker å produsere en lydinstallasjon som tar utgangspunkt i Bjørnsons mange tekster (bøker, dikt, skuespill, taler, brev etc.). I sin kunstneriske praksis har Amundsen lenge arbeidet med appropriasjon som metode, dvs. at han benytter allerede eksisterende materiale (tekst, video, lyd) og på samme måte vil han til dette prosjektet lage en ny tekst som er basert på sitater fra Bjørnsons tekster. Teksten vil fremstå som poesi.

Tematisk sett så er Amundsen interessert i å sette Bjørnsons humanisme og grunnholdninger – troen på det gode i mennesket og naturen, på fremskrittet og framtiden – opp mot samtiden som, ikke utelukkende, men på mange måter er preget av en pessimisme og avmakt hvor bakteppet er de menneskeskapte klimaendringer og den økologisk krise vi opplever, som på mange måter er et resultat av industrialiseringen og ‘fremskrittet’ som foregikk i Bjørnsons levetid. Målet er på en måte å få Bjørnson i tale – å gi han sjansen til å reflektere rundt hans egen tenkning i lys av alt som har skjedd etter hans død i 1910.

Rent konkret så vil lydverket bestå av denne leste teksten sammen med et lydlandskap som bakgrunn. Lydkilden vil være to høyttalere på stativer som kunstneren ønsker å gjøre noen skulpturelle grep med, slik at verket fremstår som en helhetlig innstallasjon.

Publisert: 15. januar 2024 12:08
Oppdatert: 15. januar 2024 12:10