Søgne Turgruppe - tuslegruppa

Torsdag 4. august
10:30
Torsdag 11. august
10:30
Torsdag 18. august
10:30
Torsdag 25. august
10:30
Torsdag 1. september
10:30
Oppmøtested er Essoen på Tangvall kl 10.30
Gratis
Arrangører: Søgne Turgruppe

Turene tuslegruppa arrangerer er tilrettelagt for personer som ikke har helse til de vanlige turgruppene, men ønsker frisk luft, mosjon og sosialt samvær. Ruslegruppa går vanligvis på turer på rundt 1-2 km og deltakerene må kunne  gjennomføre en slik distanse.  

Det legges stor vekt på det sosiale og det er obligatorisk med en kaffe og matpause.I tilegg til matpakke og termos, ta med godt humør og gjerne en god historie eller ett ord for dagen som du deler med oss. 

Det er oppmøte på Essoen på Tangvall kl 10.30. Det er ikke forbehold om fint vær. 

Vi samler oss i biler og drar til utgangspunktet for turen. Deltakerene på turen betaler en liten sum til sjåførene (20,- til 30,- avhengig av turens lengde) 

Ta på godt fottøy og værtilpasset yttertøy. Lurt å ha med sitteunderlag. 

Av sikkerthetsgrunner er det obligatorisk med en brikke påført navn, fødselsdato og navn og telefonnummer til nærmeste pårørende.

Publisert: 17. juni 2022 11:58
Oppdatert: 7. juli 2022 9:48