Ungdomsmedvirkning og fritid barn og unge

Søndag 5. mai
09:00–14:00
Thon Partner Hotel Parken i Kristiansand
Gratis
Arrangør: Bufdir, KS
Språk: Norsk
Rullestoltilpasset WC
Rullestoltilpasset lokale

Dette er et arrangement for inviterte i ungdomsrådet.

Overnatting: Thon Partner Hotel Parken i Kristiansand
Møterom i kjelleren i Rådhuskvartalet i Kristiansand

DAG 3: Søndag 5. mai

08:00

Frokost på Thon Partner Hotel Parken i Kristiansand

09:00

Alle må sjekke ut av hotell

(Utsjekk før 11.00)

09:30

Velkommen dag 3

Ungdomsrådet i Kristiansand ønsker velkommen til dag 3

09:40

Presentasjon av Drammen ungdomsråd
Presentasjon av oslo ungdomsråd

Spørsmål til ungdomsrådene

10:30

Parallell sesjon

- De unge har gruppearbeid der man jobber sammen i grupper på 5-6 personer pr gruppe der man snakker om hva man tenker at storbynettverk for ungdomsråd kan samarbeide om i perioden 2024-2026?

*Etablere et felles storbynettverk. Alle ledere av ungdområdene samles i en gruppe for å etablere messenger gruppe og kontakt. Slik at det kan fungere som dagens fylkesledernettverk. Denne gruppen skal også snakke om tematikken over. *

- Koordinatorene har eget gruppearbeid med samme tema

Dette skal som dagen før skrives ned på store ark. Deltakerne skal deretter prioritere hvilke temaer som er viktigst å prioritere jobbe med fremover.

11:15

Pause med pausemat 

Deltakerene prioriterer hvilke temaer de synes er viktigst.

11:40

Parallelt:

Arbeidsgruppen for de ulike gruppene samles og utveksler dokumenter. Samler opp hvilke 10 tips som fikk mest stemmer på sesjonen tidligere og gruppearbeidet om temaer man skal sammarbeide om.

Resten sosialt eller faglig opplegg. Ungdomsrådet i Kristiansand ordner workshop.

12:30

Pause

12:45

Arbeidsgruppen presenterer det de har notert seg

13:30

Evaluering og avslutning

v/ledere av kristiansand og Trine Lise

14:00

Lunsj på Sjøhuset

Del dette arrangementet:

Publisert: 4. mars 2024 12:19
Oppdatert: 21. april 2024 19:09