KRS European Youth Forum

KRS Europeiske Ungdomsforum arrangeres for første gang i Kristiansand, 4.-5. mai 2024. Konferansen er en plattform skapt for ungdom, av ungdom, og tar opp viktige tema innenfor menneskerettigheter og demokrati i Europa.

Ungdomsdelegater fra hele Europa samles på Samsen Kulturhus i Kristiansand for å diskutere hovedtemaene på Europakonferansen 2024. Her vil de møte ungdommer fra andre land og få en dypere forståelse av demokratiske verktøy, menneskerettigheter, frihet og medvirkning.

I løpet av arrangementet vil ungdomsdelegatene produsere et handlingsdokument som skal presenteres og distribueres til europeiske ledere og beslutningstakere under Europakonferansen 6. mai. 

KRS European Youth Forum arrangeres av Europakonferansen i samarbeid med Demokratiuka, Samsen Kulturhus og Kristiansand Kommune. 

Mer informasjon og oppdateringer i programmet publiseres fortløpende.

Følg @demokratiukakrs på Instagram og Facebook for flere oppdateringer! 

Program

Lørdag 4. mai

08:45 - 09:00

Registrering og velkomstkaffe

09:00 - 09:10

Offisiell åpning og velkomsttale av Torbjørn Frøysnes

09:10 - 09:20

Introduksjon til konferansens mål og agenda

09:20 - 09:35

Ice breakers

Sesjon I

09:35 - 10:35

Demokrati og mediekompetanse

Erasmus+ delegater

10:35 - 10:45

Lokal bidrag - FVN Ung om deres arbeid for å øke ungdomsdeltagelse

10:45 - 11:00

Kaffepause

Sesjon II

11:00 - 12:10

Demokrati og mediekompetanse

Erasmus+ delegater

12:30 - 13:30

Food for thought - Manon Eleonora Lagana om Digital transformering, og hvordan den påvirker menneskerettigheter og demokrati

12:30 - 13:30

Lunsjpause

13:30 - 13:45

Refleksjon rundt Kunstig Intelligens og den implikasjon på menneskerettigheter

13:45 - 14:45

Introduksjon til delegasjoner, prosessen og forventninger til i morgen

14:45 - 15:00

Kaffe pause

15:00 - 15:45

Dialog: Det å forstå demokrati og menneskerettigheter

15:45 - 16:15

Definere og understreke hoved fokus arenaer for hvordan man opprettholder og forsvarer demokrati og menneskerettigheter

16:15 - 16:30

Oppsummering av dagen

Kveldsprogram

18:30

Pizza, filmvisning og sosialisering på biblioteket i Kristiansand, Barnefilmfestivalen

Søndag 5. mai

09:45 - 10:00

Ankomst og velkomstkaffe

10:00 - 10:10

Åpningsbemerkninger og dagens introduksjon

10:10 - 10:25

Refleksjon ved bordene rundt gårsdagen, og forventninger til dagen

10:25 - 10:35

Dialog, introduksjon og oppsummering av fokus arenaer

10:35 - 11:50

Dokument utforming sesjon: formulere strategier som opprettholder og forsvarer demokrati og menneskerettigheter 

11:50 - 12:05

Pause

12:05 - 12:20

Péter Török og Emily Edgars fra Advisory Council on Youth of The Council of Europe. Deres arbeid og samstyringssystem for å fremme ungdomsdeltakelse

12:20 - 12:25

Introduksjon til Call-to-Action dokumentet

12:25 - 13:00

Dokumentskrivingssesjon: Utforming av oppfordringer til beslutningstakere 

13:00 - 14:00

Lunsj

14:00 - 15:00

Gjennomgang/vedtak av punkter til dokumentet

15:00 - 15:20

Innsikt fra Cecilia Malmström, tidligere "Minister for EU affairs of Sweden" og rektor på UiA Sunniva Whittaker om å sikre og forsvare demokrati og menneskerettigheter i Europa 2024

15:20 - 15:45

Diskusjon om forventede resultater og spredning av handlingsoppfordringsdokum ntet og hvordan man kan bruke KRS EYF for nettverk/samarbeidspartnere

15:45 - 16:00

Avrunding

Mandag 6. mai

09:00 - 20:30

Deltakelse på den Europeiske Konferansen - se eget program her 

Publisert: 11. mars 2024 8:49
Oppdatert: 11. juni 2024 13:50