Om oss

Delmål for Demokratiuka og Europakonferansen

  • Europakonferansen 5. mai skal være en ledende årlig konferanse i Europa om demokrati og menneskerettigheter rettet mot beslutningstakere, opinionsledere og viktige samfunnsinstitusjoner. Konferansen skal ha deltagelse og innhold på et høyt internasjonalt nivå. 
  • Uken og dagene rundt 5. mai skal fylles med andre arrangementer som på ulikt vis omhandler utfordringer for demokrati menneskerettigheter og ytringsfrihet.
  • Hovedtemaene demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet skal knyttes sammen med samarbeidspartnernes hovedformål som kunst og kultur, undervisning, utdanning, forskning og formidling. Det er et særlig mål å involvere unge i arrangementene.
  • Europakonferansens program og sideprogram over flere dager skal få fram demokratiets og menneskerettighetenes betydning for vår velferd og våre samfunn.
  • Hovedprogrammet for demokratiuken skal ha et internasjonalt format og inneholde minimum 15 arrangementer.
  • Alle typer virksomheter kan holde egne arrangementer i løpet av demokratiuken men må tydelig støtte opp om hovedformålet

Har du spørsmål om Demokratiuka eller Europakonferansen, kontakt prosjektleder Gro Kvanvig: gro.kvanvig@kristiansand.kommune.no.

 

Logopakke

Publisert: 15. mars 2022 10:25
Oppdatert: 15. mars 2024 9:48