Kan de frivillige organisasjonene gjøre det norske demokratiet mer robust?

Onsdag 8. mai
08:30–15:00
Kjelleren på biblioteket i Kristiansand
Gratis
Arrangør: KS, Frivillighet Norge, Institutt for samfunnsforskning
Språk: Norsk
Rullestoltilpasset WC
Rullestoltilpasset lokale

Program for fagkonferanse 8.mai 2024 i Kristiansand

Kan de frivillige organisasjonene gjøre det norske demokratiet mer robust?

Er demokratiet vårt under press? Hvilken rolle spiller de frivillige organisasjonene som samfunnsaktører i det norske demokratiet? Dette er noen av temaene KS, Frivillighet Norge og Institutt for samfunnsforskning (ISF) sammen med Kristiansand kommune ønsker å sette på dagsorden på dette fagseminaret under Demokratiuka i Kristiansand.

For informasjon av praktisk og faglig karakter kontakt:
Christian Hellevang Christian.Hellevang@ks.no
For informasjon av faglig karakter kontakt:
Bjørn Lindstad Bjorn@frivillighetnorge.no

Program 

08:30

Kaffe og te og noe å bite i.

09:00

Velkommen til Kristiansand v/ varaordfører, Charlotte Beckmann Finnestad.

09:05

Velkommen til fagseminaret v/ KS, Frivillighet Norge og Institutt for
samfunnsforskning (ISF).

Tema 1:
Hvordan bidrar organisasjonene som samfunnsaktør i det norske demokratiet.

09:15

«Hva er det som styrker og svekker frivillige organisasjoners rolle i demokratiet»
v/ Karl Henrik Sivesind, seniorforsker på ISF.

09:40

Panelsamtale med nasjonale organisasjoner, kommune og forsker fra ISF.

10:05

Innspill og refleksjoner etter panelsamtalen fra de øvrige deltakerne.

Tema 2:
Hvilke tendenser ser vi som aktivt virker inn som en "trussel" mot den politiske
situasjonen for organisasjonene.

10:15

«Demokratisk deltakelse, nye skillelinjer og polarisering» v/ Johannes Bergh,
forskningsleder, Politikk, demokrati, sivilsamfunn fra ISF.

10:40

Panelsamtale med nasjonale organisasjoner og forsker fra ISF.

11:05

Innspill og refleksjoner etter panelsamtalen fra de øvrige deltakerne.

11:15

Pause m/Kaffe og te og noe å bite i.

Tema 3:
Hvordan kan vi ivareta unge som engasjerer seg politisk og i frivillige
organisasjoner. Hvordan kan vi løfte og støtte unge stemmer i samfunnsdebatten.

11:30

Innlegg v/ Erik Lindbæk Kruse, Fredrikstad kommune og medlem av
ekstremismekommisjonen.

11:55

Lunsj på Bønder i byen

13:00

Panelsamtale med representanter fra ungdomsorganisasjon, kommune og
ungdommens bystyre.

13:25

Innspill og refleksjoner etter panelsamtalen fra de øvrige deltakerne.

Tema 4:
Hvilke behov er det for mer robust dialog- og samhandlingsstrukturer
mellom frivillige organisasjoner og myndigheter på alle 3 forvaltningsnivåer?

13:40

Innlegg v/ Karl Henrik Sivesind, seniorforsker på ISF.

14:10

Panelsamtale med forskere og nasjonale organisasjoner.

14:35

Innspill og refleksjoner etter panelsamtalen fra de øvrige deltakerne.

14:55

Avslutning – veien videre v/ KS og Frivillighet Norge.

15:00

Slutt for dagen – vel hjem!

Del dette arrangementet:

Publisert: 1. mars 2024 11:10
Oppdatert: 25. april 2024 13:33