Om oss

I Kristiansand kommune jobber vi hver dag for å være en by for alle. Vi står sterkest når alle står sammen, med små levekårsforskjeller og god livskvalitet for alle.

"En By for Alle - uken" er Kristiansands årlige felles innsats for å fremme arbeidet med inkludering og mangfold.

Både innbyggere og kommunen kommer sammen for å skape noe nytt - for hverandre, for nærmiljøet, for byen, regionen og tjenestetilbudet. Byggingen av en mer økologisk, sosialt og økonomisk bærekraftig kommune skal preges av likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres ståsteder.

Kommunen vil følge opp FNs bærekraftsmål på lokalt nivå, og solidaritetsarbeid vil være en viktig del av kommunens internasjonale engasjement. Gjennom samarbeid og dialog innen kunnskap, næringsliv, kultur og frivillighet tas hele kommunens ressurser i bruk, og alle inkluderes i fellesskapet.

I løpet av uka ønsker vi, ved hjelp av store og små arrangementer, å vise fram mangfoldet som finnes i hele Kristiansand kommune. Alle mennesker, uansett bakgrunn, skal føle seg verdsatt og velkomne hos oss!

En by for alle-uka ble arrangert første gang i 2018. Dette for bedre å synliggjøre kommunens felles strategi for likestilling, inkludering og mangfold for 2015–2022:

«Det er mennesker det handler om!». Det er bestemt at strategien skal videreføres i den nye kommunen.
 

Praktisk likestillingsarbeid er avgjørende for å sikre menneskerettigheter for alle.

Vi må være bevisste på betydningen av menneskerettigheter i våre lokalsamfunn og jobbe sammen for å skape et samfunn der alle blir hørt og inkludert. Kommunene spiller en viktig rolle i denne prosessen, da lærere, vernepleiere og andre ansatte bidrar daglig til gjennomføringen av menneskerettighetene. Uavhengig av bakgrunn må ansatte og folkevalgte i kommunen sikre at alle innbyggere har de samme rettighetene. Dette krever at vi aktivt arbeider for ytringsfrihet, religionsfrihet, likhet og rettferdighet. Vår daglige innsats kan enten sikre eller bryte menneskerettighetene, derfor må vi integrere menneskerettighetene i vårt daglige arbeid.

  • Hva menneskerettigheter er.
  • Hvorfor menneskerettighetene er viktige i ditt arbeid.
  • Hvordan du kan bidra til å sikre menneskerettighetene.

Menneskerettighetene er konkrete juridiske regler som myndighetene må følge. Menneskerettighetene kan ikke velges bort. Hvis det skjer, brytes menneskerettighetene. Ta dette digitale kurset og lær mer om kommuner og menneskerettigheter!

velkommen til NIMs kurs om kommuner og menneskerettigheter

 

 

Ressursgruppe for likestilling.

Kristiansand kommune har et klart mål om å være en foregangskommune på området for likestilling, inkludering og mangfold. Vi betrakter mangfold som en verdifull ressurs og arbeider aktivt mot å være en fremtidsrettet, kompetent og inkluderende organisasjon.

For å oppnå dette har vi etablert en ressursgruppe ledet av Hanne Kro Sørborg, LIM-koordinator. Ressursgruppen er ansvarlig for å holde seg oppdatert, identifisere og foreslå løsninger på utfordringer, samt være en informasjonskilde og støtte for ledere. Medlemmene i gruppen er tilgjengelige som ressurser for ulike sektorer, ledere, faggrupper og potensielt også for andre kommuner og instanser i regionen.

Publisert: 7. februar 2022 15:42
Oppdatert: 5. januar 2024 20:13