Om oss

Fra venstre: Kim Henrik Gronert, Kirsten Kaalstad, Tone Iglebæk, Tove Merethe Lande Næss, Toril Hogstad, Bente Hansson og Hanne Kro Sørborg.

– En by for alle-uka arrangeres i uke 6 hvert år. Uka markerer viktigheten av likestilling, inkludering og mangfold i den nye storkommunen, med både by og land. Kristiansand skal være et sted der det er godt å bo og leve for alle. 

I løpet av uka ønsker vi, ved hjelp av store og små arrangementer, å vise fram mangfoldet som finnes i hele Kristiansand kommune. Alle mennesker, uansett bakgrunn, skal føle seg verdsatt og velkomne hos oss!

En by for alle-uka ble arrangert første gang i 2018. Dette for bedre å synliggjøre kommunens felles strategi for likestilling, inkludering og mangfold for 2015–2022: «Det er mennesker det handler om!». Det er bestemt at strategien skal videreføres i den nye kommunen.

– Vi har en mengde gode planer og strategier for inkludering og likestilling på alle områder. Strategier som er vedtatt politisk, men som svært få kjenner til, sier Toril Hogstad, rådgiver for likestillings-, inkluderings- og mangfold i kommunen. Hun er også koordinator for En by for alle-prosjektet.

Hun sier at En by for alle-uka er ett av virkemidlene for å få planene kjent og satt ut i livet. Og ikke minst for å sette søkelys på viktige tema i mange fora. Uka inviterer til små og store arrangementer i hele storkommunen.
– Vi er veldig glad for at uka har blitt så godt mottatt og at flere velger å legge arrangementer til denne uka, sier Hogstad.

Ressursgruppe for likestilling, inkludering og mangfold

Kristiansand kommune har som mål å være en foregangskommune når det gjelder likestilling, inkludering og mangfold. Kommunen ser på mangfold som en ressurs, og jobber for å være en fremtidsrettet, kompetent og inkluderende organisasjon.
Vi har opprettet en ressursgruppe for likestilling og mangfold som skal koordinere, inspirere, fremme idéer og initiativ og gi lederstøtte på likestillingsfeltet. Ressursgruppa er tverrfaglig og har spisskompetanse på likestilling, inkludering og mangfold. Gruppa ledes av Toril Hogstad.

Gruppa består ellers av:

  • Kirsten Kaalstad, rådgiver personal
  • Hanne Kro Sørborg, rådgiver demokratienheten og koordinator for ungdommens bystyre og rådet for funksjonshemmede,
  • Tone Iglebæk, representant fra by- og stedsutvikling,
  • Kim Henrik Gronert, rådgiver flerkulturell dialog,
  • Tove Merethe Lande Næss, rådgiver arbeidsgiverpolitikk 
  • Lars Hove, rådgiver organisasjon
  • Bente Hansson, rådgiver oppvekst
  • Kristin Mosfjell Rosen, rådgiver oppvekst
  • Petter Stranger, rådgiver oppvekst
  • Ina Jakobsson Bekkåsen, rådgiver personal

I gruppa er det samlet mye kompetanse fra flere fagfelt og det kan skje endringer i sammensetningen i forbindelse med ny kommune.

– Vi er «En by for alle», slår medlemmene fast og sier de har likestilling, inkludering og mangfold i bakhodet hele tiden. Flere av dem er også direkte involvert i arrangementer i løpet av uka.

Torild Hogstad roser ressursgruppa og sier at En by for alle-uka ikke hadde blitt det samme uten innsatsen fra denne gjengen.

Publisert: 7. februar 2022 15:42
Oppdatert: 7. februar 2022 16:05