Meld på ditt arrangement

Bli med å gjøre Kristiansand til et trygt sted for oss alle!

«Trygghet er grunnleggende for at alle kan våge å delta. Trygghet er forutsetningen for at vi skal kunne leke, lære, tørre å ytre oss, stille spørsmål, gjøre feil og utvikle nye løsninger sammen».

I uke 6 ønsker vi å invitere deg til å være med på å feire, vise fram og sette fokus på det store mangfoldet vi består av i Kristiansand. Bli med å gjøre Kristiansand til et trygt sted for oss alle.

Kristiansand skal være et sted hvor det er godt å bo og leve for alle. Vi vet det gjøres mye godt arbeid for inkludering og mangfold gjennom hele året og denne uken ønsker vi å sette ekstra fokus på hvordan vi (kommunen, organisasjoner, frivillige) jobber for at kristiansand kommune skal være En by for alle.

Under En by for alle arrangers det en rekke ulike arrangementer som samles under en felles paraply. De forskjellige aktørene velger selv hva man ønsker å gjøre og registrerer arrangementene hos En by for alle, slik at alt samles på vår nettside og profileres utad. Vi kan hjelpe til med tilrettelegging og lokaler.

Dette er også en mulighet til å synliggjøre aktiviteter dere ellers har i løpet av året og gjøre dem tilgjengelig for flere.

Ved å sende inn utfylt skjema blir ditt arrangement med i kalenderen på www.enbyforalle.no

Tidligere arrangementer inkluderer kurs, debatter panelsamtaler, konserter, innspillsmøter, osv. (Se tidligere program her)

Vi vil også gjerne oppfordre og inspirerer til å se på egen organisasjon for å kartlegge status for likestillings- og mangfoldsarbeid. Har vi noen utfordringer? Er det noe vi kan bli bedre på? Er det muligheter for kompetanseheving internt?

Gjennom En by for alle ønsker vi å:

  • Synliggjøre hva som skjer og hva som finnes av aktiviteter og tilbud i byen vår.
  • Vise frem hvem vi er og hvordan vi jobber.
  • Sette fokus på mangfold og mangfolds kompetanse i egen organisasjon.
  • Bidra til at byen vår blir enda bedre å bo å leve i - for alle.

Ta kontakt på e-post hanne.kro.sorborg@kristiansand.kommune.no

Publisert: 7. desember 2022 11:07
Oppdatert: 15. desember 2022 10:51