Ukraina

Kristiansand kommune følger situasjonen i Ukraina og grenseområdene med sorg og alvor.

Se kommunens nettside om situasjonen i Ukraina. 

https://www.kristiansand.kommune.no/tema/ukraina/

Her finner du nyttig informasjon og oppdateringer om følgende:

  • Oversikt over hjelpetjenester som telefonhjelp, tips om hvordan snakke med barn om krigen osv
  • Kommunens beredskap
  • Informasjon fra UDI vedr. ut/ innreise, oppholdstillatelse, visum og asyl
  • Oversikt over hvordan du kan hjelpe 
  • Spørsmål og svar

Nettsiden vil bli oppdatert.

Støtte til den ukrainske befolkning

Det ukrainske flagget ble heist på rådhusets flaggstang fredag den 25. februar. Flagget ble heist for å vise at vi i Kristiansand er opprørt over invasjonen. Dette var en liten, men symbolsk og synlig markering, for å vise at vi bryr oss om alle de som nå rammes så brutalt og meningsløst av krigen.

Vi tenker på alle de i vår egen kommune som har familie og venner i Ukraina som lever i vond uvisshet om hva som skjer med dem.

Publisert: 2. mars 2022 12:22
Oppdatert: 22. mars 2022 14:27