Hovedprogram 29. november

Hvordan kan vi samhandle bedre på tvers av fag, forskning og politikk for å bedre levekårsarbeidet knyttet til barn og unge? Gjennom foredragsholdere og debattdeltakere fra fag, forskning, politikk og media vil vi på første konferansedag belyse muligheter og utfordringer knyttet til barn og unges levekår i dag.  

Etter hovedprogrammet er ferdig vil Forskningsrådet arrangere et innspillsmøte. Bakgrunnen for møtet er at en operativ gruppe i Forskningsrådet har fått i oppdrag å sørge for bred involvering før de gir råd til regjeringen om hvordan samfunnsoppdraget “inkludering av barn og unge” bør utvikles videre.  

Se opptaket fra konferansen

Her finner du presentasjonene fra dagens foredrag

Program

09:00 - 09:05

Velkommen!

Fylkesordfører Arne Thomassen. 

09:05 - 09:45

En barndom for livet - Økt tilhørighet, mestring og læring for barn i fattige familier.

Henrik D. Zachrisson, forskningsleder ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitet i Oslo og medlem i ekspertgruppen om barn i fattige familier

09:45 - 10:25

Sosial ulikhet, barnehage og skole. Begrensninger eller muligheter?

Henrik D. Zachrisson, forskningsleder ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitet i Oslo og medlem i ekspertgruppen om barn i fattige familier

10:25 - 10:45

Pause

10:45 - 11:10

Nye mønstre - en modell for helhetlig og koordinerte tjenester til familier som strever. Forskningsfunn og veien videre

Eirin Mølland, forsker i NORCE, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder og leder av forskningsprosjektet Nye mønstre - et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

11:10 - 11:30

Nye mønstre - Et dypdykk i relasjonen mellom familiekoordinatorer og familier

Hilde Danielsen, forsker i NORCE, og Kjetil  Grimstad Lundberg, professor ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 13:10

Barneperspektiv i møte med velferdssystemet - Hva er utfordringen og hvordan skal vi sikre barns rettigheter?

Barneombud Inga Bejer Engh

13:10 - 13:25

Byen vår - sosiale ulikheter og levekårsforskjeller fra et journalistisk ståsted

Connie Bentzrud, journalist Fædrelandsvennen

13:25 - 13:40

Pause

13:40 - 14:25

Panelsamtale: Hva gjør vi nå? Hvordan kan vi jobbe sammen på tvers av fagmiljøer, forskning og politikk for å skape gode levekår for barn og familier?

  • Barne – og familieminister Kjersti Toppe (Sp)
  • Statssekretær i Arbeids – og inkluderingsdepartementet, Tomas Norvoll (Ap)
  • Forsker i Nye mønstre, deltaker i ekspertutvalget til regjeringen og professor ved Universitetet i Bergen, Tormod Bøe
  • Bystyrerepresentant Robin Hansson (SV)
  • Representanter fra ungdommens bystyre, Emma Jakobsson Cassidy og Andrea Waage
14:30 - 14:45

Utvikling av et levekårsprogram - Stiftelsesamarbeid for forebygging av ungt utenforskap på Agder

Rune Røiseland, Sørlandets kompetansefond

14:45 - 14:55

Samfunnsoppdraget for utsatte barn og familier

Rita Bergersen og Gunnlaug Daugstad, Forskningsrådet 

14:55 - 15:00

Takk for i dag!

Konfransier

Publisert: 22. august 2023 10:58
Oppdatert: 11. desember 2023 15:33