Bli med på Miljøuka fra 30. mai til 5. juni!

For fjerde gang inviterer kommunen til Miljøuka. I år blir det åpningsfest på Festningen og også invitasjon til en nasjonal konferansene om klimaomstilling.

Denne glade gjengen inviterer til Miljøuka! Bak fra venstre: rådgiver miljøvern Marina Zabrodina, rådgiver miljøvern Helene Spigseth Iglebæk, ,byutviklingsdirektør Ragnar Evensen, rådgiver miljøvern Elin Osnes Strand, rådgiver miljøvern Anne Line Gangså Tørresen rådgiver miljøvern, Marianne Bliksås, kommunalsjef for klima og areal Knut Feldberg. Foran fra venstre: prosjektleder for Miljøuka Elizabeth Rojas, ,enhetsleder for miljøvern Stein Erik Watnemog kommunedirektør Camilla Dunsæd. Foto: Ragna Marie Henden

Gjennom et bredt samarbeid synliggjør og samler Miljøuka alle gode krefter i kommunen som jobber for klima og miljø.

Sammen for klimaomstilling

Miljøuka i år blir en samling av mange gode prosjekter i byen. Det blir blant annet Spis Grønt uke, Bærekraftsfestival, miljøfilmfestival, klesbyttedag og en rekke små og store arrangementer og aktiviteter som er under planlegging.

– Vi trenger dialog, inspirasjon og samhandling for å få til endring og klimaomstilling. Sammen kan vi skifte gir til et mer bærekraftig samfunn. Miljøuka er en viktig samlearena hvor vi setter ekstra fokus på miljø og de gode krefter og tiltak i byen. Vi håper du blir med oss på Miljøuka, inviterer ordfører Jan Oddvar Skisland.

Tema ansvarlig forbruk og produksjon

De store utfordringene vi står overfor i dag, som tap av natur og klimaendringer, skyldes vårt høye forbruk, et overforbruk som strekker seg utover planetens tålegrenser.

Årets hovedtema for Miljøuka er derfor FNs bærekraftsmål 12, ansvarlig forbruk og produksjon.

Åpningsfest for Miljøuka på Festningen

Vi ønsker velkommen til åpningsfest på Christiansholm festning, mandag 30. mai kl. 18.00, og håper du blir med oss for å feire, lære og bli inspirert! Ordfører Jan Oddvar Skisland åpner Miljøuka, vi deler ut kommunens Miljøpris, det blir bærekraftig spennende middag, konsert ved Sofie Fjellvang, foredrag ved Ragnhild Nilsen og influencer Ingrid Bergtun fra Fæbrik-jentete.

Mer informasjon og påmelding til åpningsfesten her 
Det er gratis å delta.

Grønn Praksis 2022 - en nasjonal konferanse under Miljøuka

Miljøuka starter med en nasjonal konferanse, Grønn Praksis 22, på Hotel Norge 30. og 31. mai. Her skal vi løfte fram de beste eksemplene på bærekraftig omstilling i Norge.

Grønn Praksis 22 en nasjonal arena for bærekraftig omstilling, og en unik arena for samarbeid for alle som ønsker å styrke lokalt omstillingsarbeid. Her kan du treffe mennesker, organisasjoner, bedrifter, kommuner og fylkeskommuner, utveksle erfaringer dele gode eksempler på klimaomstilling.

GrønnPraksis 22 arrangeres av Kristiansand kommune, Kommunesektorens organisasjon (KS), Civitas, CICERO, Include, Insam og Kortreist kvalitet-samarbeidet bestående av 14 kommuner og fylkeskommuner i Norge.

Mer informasjon og påmelding til GrønnPraksis 22 her

Vil du delta med arrangement under Miljøuka?

– Vi inviterer alle i Kristiansand til å delta og bidra i Miljøuka med alt fra arrangementer, aktiviteter, samlinger, kunstutstillinger eller aksjoner. Uka er også en flott mulighet for organisasjoner til å profilere seg og dele kunnskap, slik at vi sammen kan bli mer miljøvennlige og bærekraftige, oppfordrer Elizabeth Rojas, klima- og miljørådgiver og prosjektleder for Miljøuka.

Som samarbeidspartner under Miljøuka får du synliggjort din virksomhet og blir del av en arena for samskaping og læring til beste for vårt klima og miljø.

Trenger du lokaler eller er det på andre områder vi kan være behjelpelige? Ta kontakt, så ser vi hvordan vi finner en løsning.

Kommunen stiller med gratis lokaler i Rådhuskvartalet i deler av uka.
Bølgen Bærekraftsenter tilbyr også rimelige lokaler til organisasjoner, lag og ildsjeler.

Prosjektleder Elizabeth Rojas

Meld inn arrangementer til Miljøuka til rådgiver Ragna Marie Henden

Publisert: 10. april 2022 11:29
Oppdatert: 10. april 2022 20:50