Om Miljøuka i Kristiansand

Miljøuka i Kristiansand er en årlig festival der kommunen og en rekke organisasjoner og bedrifter samarbeider om å sette fokus på ulike temaer innenfor klima og miljø. Verdens miljødag markeres den 5. juni, og derfor er Miljøuka lagt til første uka i juni.

En uke i vekst

Kristiansand kommune tok initiativ til å sette i gang Miljøuka for første gang i 2019 med stor oppslutning og interesse fra innbyggere, næringsliv, frivillige lag og organisasjoner. Det første året ble det gjennomført over 30 aktiviteter og arrangementer med alt fra kurs, fremvisning av klimarelaterte filmer, sykkelaktiviteter, klimadebatter, seminarer, workshops, utstillinger og konserter. Det ble også arrangert en Miljøfest på Torvet, hvor det var mer enn 30 telt som fylte torget med alt fra salg og bytte av klær og møbler til barneaktiviteter og mye annet.

De følgende årene har uka vokst til tross for utfordringer knyttet til koronapandemien. I 2020 var hovedtema for Miljøuka marin forsøpling og det ble gjennomført over 40 arrangementer. I 2021 ble det gjennomført over 60 arrangementer, og hovedtemaet for uka var bærekraftig mat. 

Arenaer for å tenke sammen

Miljøuka er blitt et viktig kontaktpunkt mellom kommunen og befolkningen, der kommunen utøver en rolle som samfunnsutvikler. Den bærende tanken med Miljøuka, er å skape en samarbeidsarena for næringsliv, akademia, frivillige organisasjoner, innbyggere og offentlige aktører.  I løpet av uka vil det legges til rette for arenaer som skaper god dialog, gir inspirasjon, og legger til rette for kunnskapsdeling, innovasjon og nytenkning – alt dette er sentralt for å omstille oss i en mer bærekraftig retning.

Miljøukas mål

Miljøuka har som mål å posisjonere Kristiansand kommune som en av de beste i Norge på å fremme klima- og miljøvennlige løsninger, Hensikten er å etablere en strategisk samarbeidsarena for deling av kunnskap og gode erfaringer som kan inspirere til handling og omstilling av samfunnet. Det er ønsket at Miljøuka skal bli en arena som kan bidra til mer samarbeidsdrevet innovasjon i Kristiansand kommune. Samarbeidsdrevet innovasjon er et viktig virkemiddel for å klare omstillingen til et lavutslippssamfunn. 

 

Kontakt

Elizabeth Rojas
Klima- og miljørådgiver
Mobil: 99 10 74 15
E-post

Publisert: 10. februar 2022 19:55
Oppdatert: 21. april 2022 12:25