Meld inn arrangement til Miljøuka 2024

Delta med et arrangement på Miljøuka? 

Dersom du ønsker å melde inn et arrangement til Miljøuka, kan du fylle ut dette skjemaet. Arrangementet blir en del av vår kalender på www.kristiansander.no/miljouka. 

Publiseres ikke i det offentlige arrangementet
Publiseres ikke i det offentlige arrangementet
Publiseres ikke i det offentlige arrangementet
Koster arrangementet noe? Skriv 0 om det er gratis.
Navn på kontaktperson publiseres i det offentlige arrangementet
Publiseres i det offentlige arrangementet
Publiseres i det offentlige arrangementet
Vi trenger 1 hovedbilde til arrangementet. Her kan du laste opp tekst, bilder, video eller powerpoint som dere ønsker å dele i arrangementet. Bruk bilder dere har tatt selv, eller har rettigheter til. Dersom du laster opp bilder, illustrasjoner eller video, ber vi om at du opplyser oss om rettighetene til filen og hvem som er fotograf. Vi ber om at du er forsiktig med å laste opp bilder av mennesker, særlig barn. Vi vil ikke kunne bruke bilder som vi ikke kjenner rettigheter til, eller der menneskene på bildet ikke har samtykket til bruken.
Skriv her det du vet om rettigheter til filen du har lastet opp. Navn på fotograf? Er det lov til å bruke bildet/video/illustrasjon? Hvem er eventuelt avbildet?

Publisert: 27. januar 2023 15:18
Oppdatert: 14. desember 2023 13:53