Programmet for konferansen GrønnPraksis 22 er lansert!

Programmet er lansert! For en etterlengtet møteplass som løfter frem de gode eksemplene på bærekraftig klimaomstilling i praksis. GrønnPraksis 22 er en arena for alle som ønsker å styrke lokalt og regionalt omstillingsarbeid. Velkommen til Kristiansand 30. og 31. mai!

Prosjektleder for konferansen GrønnPraksis 22, Jon Mihle fra Insam, lanserer nå programmet for en nasjonal arena for bærekraftig klimaomstilling. Konferansen arrangeres under Miljøuka i Kristiansand, og prosjektleder Elizabeth Rojas inviterer konferansedeltakerne til en flott åpningen av Miljøuka på Christiansholm Festning på kvelden. Konferansen arrangeres på Thon hotel Norge, hvor spennende gatekunst møter deg i foajeen, som på bildet.

Hva betyr omstilling til et lavutslippssamfunnet i praksis?
Vi tror de konkrete løsninger utvikles og/eller iverksettes lokalt. Vi ser at innovasjon lokalt styrker også nytenkning på alle nivå. Bli med og møt menneskene som gjør klimaomstilling i praksis. Vi skal vise hvordan endringene skjer og hva som er nøkkelfaktorer i arbeidet med omstilling til lavutslippssamfunnet.

Påmelding før 20. april kun kr 1.900,- for lunsj- til lunsj konferanse på Thon hotel Norge, 30. og 31. mai.

Under GrønnPraksis 22 presenteres mange innovative gode bærekraftige eksempler fra hele landet:

Vesterålen – fra skole til Living Lab
Prosjektleder i Bondelaget for klima, energi og bioøkonomi Svein Guldal forteller om samarbeidet mellom Sortland Videregående skole og yrkesfiskere, oppdrettere og landbruksnæringen. Lær mer om å neste generasjon utdanning for en mer prosessrettet agronomiutdanning for den blå/grønne åkeren og for sirkulær/bioøkonomi. 

Bærekraft 2.0 – næringsutvikling i praksis
Daglig leder Magnus Nygård presenterer den spennende historie om Dokkadeltaet Våtmarksenter som i dag både en konkurransedyktig bedrift og en samfunnsaktør som bidrar til omstilling både lokalt og nasjonalt. 

Samarbeid om innovative mobilitetsløsninger i den nye Fornebubanen
Leder mobilitetstjenester hos Ruter Vibeke Harlem formidler både resultater, erfaring og tanker om hvordan potensialt for grønn praksis kan utløses gjennom samarbeid med Bærum kommune, OBOS og andre viktige aktører på Fornebu.

Treinnovasjon gir sosial bærekraft og sirkulære bygg
Daglig leder Aasmund Bunkholt i Trefokus viser hvordan tradisjonelle boligblokker og bygg kan bygges på på en måte som gir både økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft. Lær om hvordan nye former for samarbeid kan utløse krefter og hastighet på tvers av sektorer og aktører i forhold til bærekraftig utvikling. 

Fra utlån til innovasjon og klimaomstilling med Lillestrøm Culture HUB
Bibliotekssjef Sølvi Tellefsen i Lillestrøm kommune vil gi deg innsikt i hvordan en kommunal virksomhet kan sette seg i førersetet for omstilling og bærekraft i lokalsamfunnet og vise hvorfor bærekraftig klimaomstilling er for viktig til å overlates til «eksperter og ildsjeler». 

Fra vernekamper til kulturmiljøinnovasjon
Generalsekretær Ole Fjeldheim i Fortidsminneforeningen vil formidle hvordan foreningen kombinerer stedsutvikling med klima- og miljøtiltka med utgangspunkt i istandsettingen av 1700-tall villaen Jorderik på Lillehammer. 

Sirkulær arkitektur
MMW Arkitekter har marker seg med en rekke avantagardistiske prosjekter og vist arkitektur også kan være temporære og nomadisk. Grunnlegger Magne Magler Wiggen vil fortelle om hvordan MMW gått videre for å realisere sirkulærøkonomiske prosjekter. 

Grønn kompetanse med forankring i fortid og framtid
Jon Bojer Godal vil dele sine tanker om hvorfor og hvordan tradisjonshåndverk bør være sentralt i innovativ grønn praksis og hvordan det er fullt mulig å ha et høyt utviklet samfunn med et lavt energiforbruk.

Økologisk økonomi – utopi eller den nye realismen?
Professor Ove D. Jakobsen fra Nord Universitet, vil belyse hvordan økologisk økonomi kan danne grunnlag for å utvikle nye framtidsbilder eller utopier – og vise hvordan realistisk omstilling også krever nye forestillinger om fremtiden. 

Deling som strategi for bærekraftig omstilling
Prosjektleder Hege Westskog fra SUM/Include forteller om et stort forskingsprogram på bærekraftig deling. 
Styreleder Svein Hjorth-Olsen, Aust-Agder Turistforening forteller om kystledhytter og neste generasjons «miljøfyrtårn». 

Bærekraftige verdikretsløp og industriell symbiose
Professor Lars Coenen fra HLV forteller om hvordan lokalt og regional næringsutvikling både kan bli utfordringsdrevet og mer bærekraftig.  

Prosjektleder Lasse Hansen fra Vestland fylkeskommune forteller om Grøn Region Vestland. Der er det nå lagt grunnlag for 16 hub’er som viser vei for industriell symbiose.

Lær også mer om «Hub-Årdal» som er en spennende hub i satsningen på industriell symbiose 
Næringssjef Gisle Nondal i Bergen kommune forteller om Sirkulære Bergen som viser vei når det gjelder kommunene omstilling til sirkulærøkonomi. 

Samspel mellom klima- og naturpolitikk
Seniorforsker Eivind Brendhaug ved Vestlandsforsking har på oppdrag av KS ledet prosjektet Samspeleffektar i lokal miljø- og klimapolitikk. Prosjektert viser betydningen av å redusere utslipp, styrke klimatilpasning og samtidig som naturmangfoldet sikres. 

Bærekraftig omstilling og nye finansieringspakker
Forsker Anders Tønnesen fra CICERO forteller om bypakker, bygdepakker og strategier for samarbeid mellom staten og kommunesektoren. 

Klima- og energikrise i et rettferdighetsperspektiv
Forsker Simone Abram, Durham University og Include deler sin innsikt om rettferdig omstilling. 

Lokal praksis i et internasjonalt perspektiv
Agder som foregangsregion i klimaomstilling nasjonalt og internasjonalt
Fylkesordfører i Agder Arne Thomassen
Grønn praksis i næringslivet og potensiale for samskaping på tvers

og mer kommer...

Velkommen - og husk å melde deg på!
Begrenset antall plasser.

Målgrupper er blant annet folkevalgte/tillitsvalgte, ledere og fagpersoner fra både kommunene, næringsliv, staten, sivilsamfunn og FoU-miljøer som vil øke kraften i lokal og regional klimaomstilling.

GrønnPraksis 22 arrangeres av Kristiansand kommune, KS og kortreist kvalitet-samarbeidet, Insam, Cicero, Civitas og Include. 

Prosjektleder Jon Mihle inviterer til konferansen GrønnPraksis 22 i Kristiansand, 30. og 31. mai.

Publisert: 19. april 2022 9:54
Oppdatert: 21. april 2022 14:56