Åpent møte og debatt om bevaring av naturverdiene i Kristiansand

Blåvinge på blodstorkenebb. Foto: BioFokus

Torsdag 2. juni
19:00–21:00
Intimsalen på Teateret
Gratis
Arrangører: Naturvernforbundet i Kristiansand

Naturvernforbundet i Kristiansand inviterer til innlegg og debatt under Miljøuka om hvordan vi kan sikre naturverdiene i Kristiansand kommune.

FNs naturpanel har lagt fram en rapport som viser en dramatisk reduksjon av naturmangfoldet. En rekke dyre- og plantearter er utryddet eller truet. De store synderne er nedbygging av natur og klimaendringer. Derfor er det viktig å redusere både naturinngrepene og klimautslippene. Naturen har egenverdi og er viktig for trivsel og rekreasjon.

Du kan lese FN-rapporten her

Det gjøres stadig naturinngrep når kommunen skal videreutvikles. Boliger, veier og bedrifter trenger arealer.
Hvordan får vi en arealplanlegging som tar vare på naturverdiene og naturmangfoldet?  

Kommunen arbeider nå med en ny arealplan som del av den nye kommuneplanen.
Vil planen gi en god oversikt over naturverdiene i kommunen?
Kan den bidra til å sikre naturmangfoldet og redusere inngrepene i sårbar og verdifull natur?
Trenger vi en kommunedelplan for naturmangfold?

Innledere: Plan og bygningssjef Venke Moe og leder i By- og stedsutviklingsutvalget Ole Magne Omdal

Spørsmål og debatt

Velkommen!

Del dette arrangementet:

Publisert: 2. mai 2022 12:14
Oppdatert: 3. mai 2022 13:20