Frokostpresentasjon av ny klima- og miljøstrategi

Miljøvernenheten i Kristiansand kommune gleder seg til å presentere den nye klima- og miljøstrategien som nå er på høring. Frist for innspill er 15. august.

Mandag 30. mai
08:15–09:15
Amfiet i Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18, Kristiansand
Gratis
Billetter
Arrangør: Miljøvernenheten i Kristiansand kommune

I forbindelse med Miljøuka inviterer Miljøvernenheten i kommunen til presentasjon av ukas program og den nye klima- og miljøstrategien som nå er på høring.

Program:

Frokost serveres fra kl. 8.15
Kommunedirektør Camilla Dunsæd ønsker velkommen til presentasjonen.
Presentasjon fra kl. 8.30 - 9.15
ved leder av Miljøvernenheten, Stein Erik Watne, og medarbeidere
innlegg ved daglig leder Lars Wang i Insam

- Dette har vært et spennende og krevende arbeid, men nå ser vi at vi har fått et veldig bra resultat som vi er stolte av å presentere. Denne strategien gir en retning for hvordan Kristiansand skal omstilles til et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn, som gjelder for både kommuneorganisasjon, kommunale foretak og Kristiansandssamfunnet, sier leder for Miljøvernenheten, Stein Erik Watne.  

  • Presentasjon av ny klima- og miljøstrategi for Kristiansand kommune
  • Lars Wang, leder i Insam, forteller om hvordan denne nye strategien kan bidra i større grad til klimaomstilling i Kristiansand
  • Kort presentasjon av programmet for Miljøuka 30. mai - 5. juni

Påmelding til frokost her

For å bestille passelig med frokost (matsvinn) vil vi gjerne vite hvor mange som ønsker frokost.
Ønsker du ikke frokost – så er det bare å komme uten påmelding.

Om klima- og miljøstrategien

En helt nødvendig del av omstillingen til et lavutslippssamfunn er å gå fra en lineær økonomi til en sirkulærøkonomi. Sirkulærøkonomi betyr at vi bruker ressurser og materialer flere ganger. Når noen er ferdig med et produkt, går det tilbake i økonomien og kan brukes igjen, og ikke inn i avfallssystemet. På den måten slipper vi å stadig hente ut nye ressurser fra jorda.

Det er også viktig med fokus på det totale klimafotavtrykket. Det vil si at vi ser både på de direkte utslippene som skjer innenfor våre kommunegrenser, og at vi tar ansvar for våre indirekte utslipp, som skjer andre steder når produkter og tjenester blir produsert og fraktet.  

Hovedsatsingsområder i den nye strategien: 

  • Arealbruk og biologisk mangfold 
  • Mat og jordbruk 
  • Grønn mobilitet og logistikk 
  • Bærekraftig steds- og eiendomsutvikling 
  • Forbruk og avfall 
  • Grønn omstilling i næringslivet 
  • Klimaledelse 

Her kan du lese ny klima- og miljøstrategi - kortversjon
Bladbar versjon
Her kan du lese ny klima- og miljøstrategi - hele
Bladbar versjon

Videre behandling av klima- og miljøstrategien

Etter høringsfristen 15. august vil innspillene gjennomgås og vurderes av administrasjonen. Aktuelle høringsinnspill vil bli innlemmet i planen. Det er bystyret som endelig vedtar strategien høsten 2022. 

Lars Wang er rådgiver og daglig leder i selskapet Insam.

Insam er et åpent rådgivingsmiljø hvor bærekraftig omstilling står i fokus.

Del dette arrangementet:

Publisert: 9. mai 2022 14:22
Oppdatert: 23. mai 2022 8:54