Konferansen GrønnPraksis 22

Mandag 30. mai
11:30–16:00
Tirsdag 31. mai
08:30–12:00
Thon hotel Norge, Kristiansand
1900
Billetter
Arrangør: GrønnPraksis 22 arrangeres av Kristiansand kommune, KS og Kortreist kvalitet-samarbeidet, Insam, Cicero, Civitas og Include. Sammen representerer vi kommunesektoren, næringslivet og akademia. Vi har en tverrsektoriell og utfordringsbasert tilnærming til praksisfeltet og ønsker deg velkommen til en nyskapende arena.
Rullestoltilpasset WC
Rullestoltilpasset lokale

GrønnPraksis 22 er en nasjonal konferanse om bærekraftig klimaomstilling. Det er en viktig arena for alle som arbeider med omstilling i praksis i offentlig, privat og frivillig sektor. En møteplass som løfter frem de gode eksemplene på bærekraftig klimaomstilling i praksis.

Hva betyr omstilling til et lavutslippssamfunnet i praksis?
Vi skal vise hvordan endringene skjer og hva som er nøkkelfaktorer i arbeidet med omstilling til lavutslippssamfunnet. Vi tror de konkrete løsninger utvikles og/eller iverksettes lokalt. Vi ser at innovasjon lokalt styrker også nytenkning på alle nivå.

Bli med og møt menneskene som gjør klimaomstilling i praksis!
Her treffes folk som vil hjelpe hverandre framover.
Kjenner du til innovative prosjekter som bør få mer oppmerksomhet? Nå kan du foreslå egne eller andres prosjekter til konferansen.

Bli inspirert og inspirer andre gjennom erfaringsutveksling og dialog. 
Dette er en konferanse som jobber med endring nedenfra og opp, også i måten vi bygger opp programmet og hvordan vi organiserer en slik møteplass. Vi har derfor åpnet opp måten vi gjør programarbeidet og invitert bredt til deltakelse i utformingen. 

GrønnPraksis 22 er en delingsplattform for gode eksempler på grønn praksis og innovative tilnærminger til bærekraftig omstilling. 

Her får du over 30 ulike innlegg og presentasjoner til kunnskap og inspirasjon.

GrønnPraksis 22 starter med lunsj på mandag og avslutter med lunsj tirsdag.
Du får også inngang til åpningsfesten av Miljøuka 2022 på Festninga i Kristiansand, mandag 30. mai kl 18.00. Her blir det spennende faglige innslag, lokal mat, konsert og vintage catwalk.

Velkommen!

Del dette arrangementet:

Publisert: 28. mars 2022 6:17
Oppdatert: 10. mai 2022 14:56