Halvdagsseminar i grønne og sirkulære bygg

Onsdag 1. juni
13:00–16:00
Bølgen bærekraftsenter, Vestre Strandgate 12
Gratis
Billetter
Arrangører: Bølgen bærekraftsenter, SirkTre og Tre på Agder

Bølgen bærekraftsenter, SirkTre og Tre på Agder inviterer til et halvdagsseminar for å inspirere til gjenbruk, ombruk og økt bruk av trematerialer.

La deg inspirere av kunnskapsrike personer og spennende prosjekter:

  • Urda Ljøterud Høglund, prosjektleder SirkTRE
  • Halldor Gunnar Halldorson, teknisk direktør Eon
  • Kristin Vedhum, Tredriver
  • Erik Sandsmark, Kristiansand kommune
  • Gunnar-Adolf Aanesland, Aanesland fabrikker
  • Grete Lill Homme, prosjektleder Bølgen Bærekraftsenter
  • Thale Sofie Plesser, seniorforsker SINTEF
    Her er SINTEFS veileder for dokumentasjon av ombruk av byggematerialer

Velkommen!

13:00

Velkommen!

13:10 - 13:20

Gjenbruksbørs

Grete Lill Homme, prosjektleder Gjenbruksbørs, Bølgen

Ombruk av kontormøbler til ombruksbørs for trevarer.?

13:20 - 13:35

SINTEFs nye veileder for ombruk av byggematerialer

Thale Sofie Plesser, seniorforsker i SINTEF, En av forfatterne bak SINTEFS nye veileder.

Ombruk av byggematerialer kan gi miljøgevinster som er helt nødvendige for en bærekraftig ressursforvaltning. Men hva kan vi ombruke, hvilke krav gjelder og hvordan unngå at kvaliteten på det du gjenbruker forringes?

Dette er noe av det Thale kan fortelle deg mere om.

13:35 - 14:00

Bærekraftige bygg - erfaringer og muligheter

Kristin Vedhum, tredriver og en del av et landsdekkende nettverk av regionale pådrivere for økt bruk av tre i byggenæringen.

Hva gjør egentlig en tredriver? Og nytter det?

„Tre på Agder“ jobber for å styrke verdikjeden for tre i Agder ved å synliggjøre bransjen, styrke omdømmet og utvikle kompetanse.

Kristin vil fortelle om prosjekter hun har vært involvert i. Erfaringer og utfordringer .

14:00 - 14:25

Ombruk av tre –hvordan bidra til at trevirke forblir i verdikjeden så lenge som mulig?

Urda Ljøterud Høglund, rådgiver for ombruk i Omtre as, prosjektleder Tresirk

Urda skal snakke om å utvikle og bygge ombruksindustri og bærekraft og sirkulær økonomi i byggenæringen med fokus på tre.

14:25 - 14:40

Pause

14:40 - 15:05

Miljøbesparing gir økonomisk gevinst i byggebransjen

Halldor Gunnar Halldorson, Teknisk direktør i Eon Element, utdannet hussmed fra Island og har bodd og jobbet i Norge i 12 år

Er påstanden fra grunder og direktør Halldor g. Halldorsen. Han vil fortelle hva han har gjort og hvorfor han kan si det han sier. Hva er suksesskriteriene?

15:05 - 15:30

Hvorfor bygge i tre og hvordan legge til rette for å bygge bedre og mer bærekraftig?

Gunnar-Adolf Aanesland, Medeier og daglig leder av Aanesland fabrikker As, Sitter i sentralstyret i Norske Trevarer

Aanesland Treindustri produserer varer til byggevare- og husbyggerbransjen. og jobber for å øke treandelen i byggebransjen.  De har nylig flyttet inn i et unikt og selvprodusert fabrikklokale i tre i Lillesand. Gunnar-Adolf forteller om viktigheten av å satse på det du tror på, skape gode samarbeid og han vil også utfordre virkemiddelapparatet.

15:30 - 15:40

Kristiansand kommunes strategi for bærekraftige bygg- og anlegg

Erik Sandsmark,  Prosjektsjef by- og stedsutvikling i Kristiansand kommune

Virkemidler og krav

15:40 - 16:00

Spørsmål og oppsummering

Del dette arrangementet:

Publisert: 18. mai 2022 12:25
Oppdatert: 25. mai 2022 13:23