Program

Konferansen handler om hvordan vi i et tverrfaglig samarbeid mellom organisasjoner, innbyggere, politikere og beslutningstakere kan jobbe sammen for å oppnå Kristiansand kommunes nullvisjon.

På konferansen vil vi snakke om:

 • Hvilke kunnskapsgrunnlag bygger nullvisjonen på?
 • Hva må til for å oppnå nullvisjonen i Kristiansand?
 • Hvordan gi hjelp som hjeper, koordinerte og helhetlige tjenester?
 • Hvordan sikre god psykososial støtte til ansatte som arbeider med vold og overgrepssaker?
 • Hvordan kan vi samarbeide på tvers av instanser, tjenesteområder og sammen med innbyggerne, slik at vi spiller hverandre gode?
08:00 - 08:30

Registrering og kaffe

08:30 - 08:35

Velkommen

Nina Sletten, prosjektleder handlingsplan ot vold og overgrep mot barn og unge

08:35 - 08:40

Åpning av konferansen

Ordfører Mathias Bernander

08:40 - 09:10

Samtale med innbyggere

Del 1 - Hvorfor? Om kunnskapen som ligger til grunn for Nullvisjonen: Omfang, livsløp, økonomi

09:10 - 09:55

Intet samfunn har råd til å forsømme sine barn

Anna Luise Kirkengen, professor emerita, dr. med og seniorrådgiver ved AFE ved NTNU.

09:55 - 10:10

Trippel S-studien

Kaja Korstad, post.dok

10:10 - 10:20

Samfunnskostnader av vold i nære relasjoner

Simen Pedersen, samfunnsøkonom i Menon Economics

10:20 - 10:40

Panelsamtale

 • Anna Luise Kirkengen, professor emerita, dr. med og seniorrådgiver
 • Vegard Nilsen, folkehelsedirektør Agder
 • Hilde Inntjore, viserektor Universitetet i Agder
 • Iris Anette Olsen, leder ABUP
10:40 - 10:55

Pause

Del 2 - Hvordan? Hva må til for å oppnå Nullvisjonen i Kristiansand?

10:55 - 11:05

Hovedfunn i kartleggingen av hva som fremmer og hemmer arbeidet med vold og overgrep i Kristiansand kommune

Kristin Robstad, oppvekstdirektør i Kristiansand kommune

11:05 - 11:40

Å navigere i et emosjonelt minefelt – hva trenger ansatte for å jobbe med vold og overgrepssaker?

Ane Ugland Albæk, førsteamanuensis og postdoktor ved institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder.

11:40 - 12:00

Panelsamtale

 • Jenny Therese B. Echholt, tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

 • Gudrun Inga Gudmundsdottir, tillitsvalgt i FO

 • Siv Gjertsen, Sørlandets krisessenter

 • Kristin Maaseide, minoritetsrådgiver

12:00 - 12:45

Lunsj

Del 3 - Hjelp som hjelper

12:45 - 13:05

Ledernes rolle i å utvikle hjelp som hjelper

Birgit Valla, psykolog

13:05 - 13:30

Panelsamtale

 • Birgit Valla, psykolog
 • Kristine Vigsnes, Ph.d.-stipendiat ved Universitetet i Agder og rådgiver i Kristiansand kommune
 • Brede Skaalerud, direktør Helse og mestring
 • Svein Ove Ueland, assisterende oppvekstdirektør

Del 4 - Forventninger og bidrag fra Regjeringen

13:30 - 14:05

Ny opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og unge (Prop. 36 S - 2024-2028)

Representant fra Regjeringen

Del 5 - Hvordan går vi fra ord til handling? Hvordan følger vi opp i Agder?

14:05 - 14:25

Panelsamtale

 • Kjerstin Askholt, politimester Agder politidistrikt
 • Anita Jarvoll Hekneby, dommer Agder tingrett
 • Iris Anette Olsen, leder ABUP
 • Svein Ove Ueland, assisterende oppvekstdirektør
14:25 - 14:40

Pause

14:40 - 15:00

Panelsamtale

 • Annette Sørlie Stray, frivillighetskoordinatori Kristiansand kommune
 • Margareth Bjørtvedt, leder NOK Agder
 • Anne-Lise Lassen, seniorrådgiver Agder idrettskrets
 • Fred Henry Berg, domprost i Den norske kirke
 • Unni Mette Köpp, førsteamanuensis og overlege ved barne- og ungdomsavdelingen, SSHF Kristiansand
15:00 - 15:25

Panelsamtale

 • Arve Stokkelien (H)
 • Hildegunn Marie Tønnessen Seip (MDG)
 • Silje Vårlid (KrF)
 • Kenneth Mørk (AP)
 • Mathias Bernander (H)

Avslutning

15:25 - 15:30

Avsluttende ord

Charlotte Beckmann Finnestad

Publisert: 29. november 2023 14:14
Oppdatert: 12. februar 2024 11:03