Fra Global Naturavtale til lokal planvask

Kommunesektoren gis en sentral rolle i gjennomføringen av det nye regelverket for biologisk mangfold som ble vedtatt på toppmøtet COP 15 i Montreal i Canada i desember. 
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og kommunenes organisasjon KS har nylig annonsert at de skal samarbeide om å følge opp den nye globale Naturavtalen som ble vedtatt i Montreal i desember 2022. 

Sti i bjørkeskog

I 2022 ble det vedtatt en stor Naturavtale

– Samarbeidet er klokt, men lokalpolitikerne trenger ikke vente på noen resultater for å ta tak. Sier Christian Steel, generalsekretær i Sabima.

- Arbeidet med å vaske arealplanene kan starte i dag. Gå gjennom kommunens arealplan, finn alle viktige naturområder som i dag er regulert til utbygging og begynn arbeidet med å omregulere til naturområder, er Steels klare råd.

Lokalpolitikere har jussen og naturen på sin side når de velger å ta myr og annen viktig natur ut av gamle planer for utbygging. Det er på tide å rydde plass til naturen, sier Christian Steel.

Kom til GrønnPraksis 23 for å høre Christian Steel dele sine tanker og erfaringer og opplev en rekke spennende foredrag og workshoper over to dager i Kristiansand 6 -7 juni 2023.

Publisert: 10. mai 2023 15:32
Oppdatert: 10. mai 2023 15:38