GrønnPraksis er en nasjonal arena som løfter frem gode eksempler på hvordan arbeidet med bærekraftig omstilling kan gjøres i praksis. Konferansen skal bidra til samfunnsendring ved hjelp av erfaringsdeling og utvikling av gode tiltak og ideer.

Fokus i 2023: Rethinking Nature

Under overskriften «Rethinking Nature» presenteres i år et bredt spekter av foregangsprosjekter som avspeiler at bærekraft forutsetter natur vi i framtiden både kan leve både av, i og med. Bakgrunnen er økende fokus på hvordan f.eks. areal-, by-, klima-, nærings- og energipolitikken også må sikre naturverdier og naturmangfold.

Det blir presentert nyskapende prosjekter både fra Norge og utlandet knyttet til blant annet arealforvaltning og arealregnskap, karbonfangst, landbruk, byutvikling, bygg/anlegg, sirkulærøkonomi og havvind. GrønnPraksis 23 vil også vise hvordan dialog og nye samarbeidsformer legger grunnlag for innovasjon og sikrer sosial bærekraft.

GrønnPrakis er en brennaktuell arena for alle som er opptatt hvordan Norges forpliktelser fra internasjonale Naturavtalen vedtatt i Montreal i 2022 kan følges opp i praksis.

 

Skog

reThinking nature

Ni av ti arter på rødlista er trua som følge av arealendringer. Artenes levesteder ligger alltid i en kommune. Lokalpolitikere landet over kan og må håndtere bit for bit-nedbyggingen av naturen. Fakta er at bit-for-bit-nedbyggingen gjør at viktige leveområder for planter, dyr og sopp forsvinner. Nedbygging gjør at 1552 arter står i fare for å bli utryddet. - Samtidig har norsk industri og næringsliv behov for forutsigbarhet og gode rammer for utvikling. Hvordan skal forvaltningen  balansere de ulike utfordringene?

GrønnPraksis er en arena som samler ledere og endringsagenter fra alle sektorer til erfaringsdeling og nytenking innen bærekraftig omstilling.

Her er noen av årets bidragsytere

Aktuelt

Se alle aktueltsakene

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om konferansen kan du ta kontakt med prosjektleder for GrønnPraksis, Jon Mihle - Insam AS på telefon: 924 62 539 eller e-post. 

Logo KS
Logo statsforvalteren i Agder
Logo Agder fylkeskommune
Logo Bølgen bærekraftsenter
Logo Include
Logo returkraft