Fra polarisering til Innovativ fredsmekling i naturforvaltningen

Det grønne skiftet er i økende grad preget av interessemotsetninger og til dels polarisering og konflikter. På mange felt blir det derfor viktigere att det legge til rette for samarbeid, felles løsninger og finne innovative vinn-vinn løsninger. Dette krever imidlertid at det tas initiativ og gjennomføres prosesser som kan forløse slike potensialer. Grønn praksis krever derfor også institusjoner og initiativ som legger grunnlag for at det bygges broer og etablerer tillit.

Bygning som henger over foss

Nasjonalt Villakssenter Kvåsfossen

Et nytt samarbeid mellom Nasjonalt Villakssenter og Nansen Fredssenter kan vise  vei. Disse partene utvikler nå et nytt verktøy for å håndtere interessekonflikter i knyttet til forvaltning av naturinteresser.

Nasjonalt villakssenter (NVL) ble opprettet av staten i 2019 og har enheter i i Tana, Namsos, Lærdal og Lyngdal. Senteret drive både kunnskapsformidling og brobygging. Det siste er en krevende oppgave på grunn av sterke interessekonflikter knyttet til villaksen og dens leveområder. NVL har derfor etablert samarbeid med Nansen Fredssenter som både har verktøy for og erfaringer med håndteringer av internasjonale og nasjonale konflikter. Partene samarbeider nå om nye former som samarbeid og dialog. Et viktig utgangspunkt at dialog er noe annet enn «snakke sammen», men en strukturert måte for å håndtere interessemotsetninger og skape endring.

Innlegget er meget relevant for alle som arbeider med å realisere grønt samspill i praksis og hvor det krever at interessemotsetninger håndteres på nye og innovative måter.

Kom til GrønnPraksis 23 for å høre mer om deres erfaringer og opplev en rekke spennende foredrag og workshoper over to dager i Kristiansand 6 -7 juni 2023. 

Publisert: 10. mai 2023 15:27
Oppdatert: 10. mai 2023 15:27