Kick-off for sirkulærøkonomi 2.0

ReThinking Nature betyr også en overgang til sirkulærøkonomi 2.0. Dette innebærer en kraftig utvidelse fra å  det å fokusere på gjenvinning av materialer og energi. Utgangspunktet for sirkulærøkonomi 2.0 er at energi og andre ressurser må sikres på måter som også styrker naturkvaliteter, reduserer press på arealer og dramatisk reduserer netto klimagassutslipp. 

Traktor på pløyd jorde

Sirkulærøkonomi framover vil derfor bety «ReThinking Nature». Dette perspektivet vil være en «grønn tråd» gjennom GrønnPraksis 23. Sirkulærøkonomi 2.0 er derfor en viktig «bro»for å utvide fokuset på direkte lokale klimautslipp til å vektlegge det samlende økologiske fotavtrykk ved produksjon og forbruk. En slik tilnærming betyr også at «elefanten i rommet» må adresseres.

Hvordan dette skjer i praksis og ikke minst kan utvikles til å bli «den nye standarden» for alle typer økonomiske aktivitet blir spesielt satt på dagsorden i dybdykket om sirkulærøkonomi 7. juni. KS´ nye veileder for sirkulærøkonomi blir her lansert og og dypdykket blir også kick-off for et nytt og spennede foregangsnettverk for sirkulærøkonomi. Ikke minst blir dette stedet for å få spennende impulser og knyttet viktige kontakter!

GrønnPraksis foregår i Kristiansand 6.-7. juni. Se hele programmet her. 

Publisert: 10. mai 2023 14:37
Oppdatert: 10. mai 2023 14:48